Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – spotkanie partnerów społecznych


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 

Końcowe uzgodnienia zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami z ZFŚS oraz zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowiły agendę spotkania partnerów społecznych, które odbyło się 30 listopada 2021 r. w siedzibie Spółki.

 

Regulamin Gospodarowania Środkami z ZFŚS

Strony wspólnie ustaliły ostateczne zmiany do Regulaminu Gospodarowania Środkami z ZFŚS, omawiane podczas ostatniego spotkania Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy

Pracodawca i związki zawodowe zgodnie oświadczyli, że w spotkaniu oprócz uprawnionych stron, biorą również udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, nie będące sygnatariuszami ZUZP, bez prawa głosu. Dziwi postawa tych organizacji, które od kilku lat nie wykazały żadnej inicjatywy aby przystąpić do ZUZP jako strona. Zamiast aktywnie reprezentować swoich członków, organizacje te wybrały rolę „widza” podczas rozmów nad zmianami zakładowego systemu prawa. Ocenę takiej postawy pozostawiamy pracownikom Spółki.

W ramach rokowań nad zmianami do ZUZP partnerzy społeczni uzgodnili zmiany do Załącznika nr 10 do ZUZP „Odprawa rentowa lub emerytalna” w treści zaproponowanej przez Pracodawcę.

Omawiając zmiany do Załącznika nr 5 do ZUZP „Dodatek funkcyjny” strony nie osiągnęły porozumienia i odłożyły rozmowy w tym temacie do następnego spotkania.

Pracodawca poinformował stronę społeczną, że do końca tygodnia zostanie wysłany do związków zawodowych projekt zmian w Załączniku nr 1 do ZUZP „Taryfikator stanowisk pracy” w celu akceptacji.

W końcowej części spotkania strona społeczna przypomniała o konieczności powołania zespołu ds. chronometrażu czasu pracy rewidentów.

Ustalono, że rozmowy dotyczące zmian do ZUZP będą kontynuowane podczas następnego spotkania, które zaplanowano na dzień 9 grudnia br. Tematem przewodnim spotkania będą sprawy związane z dwuosobową obsadą drużyn trakcyjnych przy obsłudze pociągów poruszających się z prędkością powyżej 130 km/h.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

O postępach w rozmowach będziemy Was informować na bieżąco.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy