Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi


Koleje Mazowieckie - negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń przerwane przez Pracodawcę

Wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza, zmiany w Regulaminach pracy i zfśs były tematem spotkania partnerów społecznych w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., które odbyło się w dniu 18 listopada br. 

 

Na początku spotkania został zgłoszony wniosek o zamieszczenie w Protokole ze spotkania zapisu, że w spotkaniu biorą udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, które nie są sygnatariuszami  ZUZP. Ww. organizacje związkowe biorą udział w spotkaniu bez prawa głosu.

 

Gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza

Pracodawca poinformował związki zawodowe o tym, że z okazji Święta Kolejarza pracownikom Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. zostanie wypłacona jednorazowa premia w wysokości 1000 zł brutto, według stanu zatrudnienia na dzień 1 listopada 2021 r., proporcjonalnie do wymiaru etatu. Jednorazowa premia zostanie wypłacona do dnia 23 listopada br.

 

Regulamin pracy – Aneks nr 11

Pracodawca przedstawił stronie społecznej projekt Aneksu nr 11 do Regulaminu pracy zawierający wymiar i rozkład czasu pracy dla pracowników Spółki w roku 2022. Związki zawodowe zaakceptowały i podpisały Aneks nr 11 do Regulaminu pracy „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. w Warszawie.

 

Rozmowy na temat zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami z ZFŚS „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

Pracodawca przypomniał, że projekt Regulaminu ZFŚS zawierający propozycję zmian został wysłany do związków zawodowych przed spotkaniem z odpowiednim wyprzedzeniem. Po długiej dyskusji strony uzgodniły zmiany do regulaminu ZFŚS.

Kończąc spotkanie strony uzgodniły termin następnego spotkania na dzień 30 listopada br. Tematem planowanego spotkania będą zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (pisaliśmy o tym tutaj).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas spotkania, reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy