Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Koleje Mazowieckie – Spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi


Koleje Mazowieckie - negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń przerwane przez Pracodawcę

Wysokość gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza, zmiany w Regulaminach pracy i zfśs były tematem spotkania partnerów społecznych w Spółce “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., które odbyło się w dniu 18 listopada br. 

 

Na początku spotkania został zgłoszony wniosek o zamieszczenie w Protokole ze spotkania zapisu, że w spotkaniu biorą udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, które nie są sygnatariuszami  ZUZP. Ww. organizacje związkowe biorą udział w spotkaniu bez prawa głosu.

 

Gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza

Pracodawca poinformował związki zawodowe o tym, że z okazji Święta Kolejarza pracownikom Spółki “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. zostanie wypłacona jednorazowa premia w wysokości 1000 zł brutto, według stanu zatrudnienia na dzień 1 listopada 2021 r., proporcjonalnie do wymiaru etatu. Jednorazowa premia zostanie wypłacona do dnia 23 listopada br.

 

Regulamin pracy – Aneks nr 11

Pracodawca przedstawił stronie społecznej projekt Aneksu nr 11 do Regulaminu pracy zawierający wymiar i rozkład czasu pracy dla pracowników Spółki w roku 2022. Związki zawodowe zaakceptowały i podpisały Aneks nr 11 do Regulaminu pracy “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. w Warszawie.

 

Rozmowy na temat zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami z ZFŚS “Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

Pracodawca przypomniał, że projekt Regulaminu ZFŚS zawierający propozycję zmian został wysłany do związków zawodowych przed spotkaniem z odpowiednim wyprzedzeniem. Po długiej dyskusji strony uzgodniły zmiany do regulaminu ZFŚS.

Kończąc spotkanie strony uzgodniły termin następnego spotkania na dzień 30 listopada br. Tematem planowanego spotkania będą zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (pisaliśmy o tym tutaj).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, podczas spotkania, reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum