Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – UTK potwierdził winę pracodawcy w nieprawidłowościach dotyczących wykonywania prób uproszczonych hamulca


Podwyżka wynagrodzeń KM 2018

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Transportu Kolejowego ustalił, że Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. nie uregulowała w przepisach wewnętrznych kwestii związanych z wykonywaniem uproszczonej próby hamulca. Ponadto UTK ustalił, że na niektórych stacjach Spółka nie zapewniła kierownikom pociągu należytych warunków bezpieczeństwa i odpowiedniego wyposażenia podczas wykonywania próby uproszczonej hamulca.

Problem z wykonywaniem prób hamulca w torach czynnych na stacji Piaseczno oraz na stacjach zwrotnych gdzie występują wysokie perony, Zarządowi Spółki zgłaszały dwie organizacje związkowe w czerwcu i lipcu 2018 r. Pracodawca zbagatelizował problem odpowiadając na pisemne wystąpienie organizacji związkowych w sposób wymijający i  w żaden sposób nie satysfakcjonujący strony społecznej.

W sierpniu 2018 roku Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników KM poprzez Zarząd Krajowy Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru złożył zawiadomienie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczące nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, polegających na niezapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom drużyn konduktorskich podczas wykonywania uproszczonych prób hamulca pociągów uruchamianych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

kontrola UTK
fot. Koleje Mazowieckie / materiały prasowe

Działając stosownie do uprawnień wynikających z art. 13 ust. 1a pkt 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117, z późn. zm.), Prezes UTK przeprowadził działania kontrolne w zakresie m.in. nadzoru nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowaniem pociągów do jazdy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że spółka nie uregulowała w przepisach wewnętrznych kwestii związanych z wykonywaniem uproszczonej próby hamulca. Ponadto na stacjach Zielonka, Piaseczno, Garwolin, Siedlce i Łuków spółka nie zapewniła kierownikom pociągów należytych warunków bezpieczeństwa i odpowiedniego wyposażenia podczas wykonywania próby uproszczonej hamulca w zakresie:

  • dokonywania próby uproszczonej hamulca przez kierowników pociągu z międzytorza w czynnych torach,
  • zasad BHP podczas prawidłowego wykonywania uproszczonej próby hamulca, 
  • wykonywania próby uproszczonej hamulca przez kierowników pociągu w wysokich peronach, 
  • zasad BHP dotyczących zejścia i wejścia na wysoki peron.
Ignacy Góra UTK
Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

W odpowiedzi skierowanej do Zarządu Krajowego MZZRT Prezes Urzędu Transportu Kolejowego poinformował związek zawodowy, że stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem przepisów, które zostały naruszone zostały zawarte w protokole kontroli przekazanym Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

Ponadto Prezes UTK wskazał, iż w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przekaże Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. wystąpienie pokontrolne, w którym zobowiąże Spółkę do usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz przedstawienia właściwych dowodów na realizację wydanych zaleceń pokontrolnych. Prezes UTK nadmienił, że usuniecie naruszeń będzie weryfikowane na bieżąco.

Wyniki przeprowadzonej kontroli jednoznacznie wskazują, że Spółka „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. w sposób lekceważący podchodzi do stosowania przepisów i procedur związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Niepokojącym jest również fakt nie traktowania przez Pracodawcę, z należyta powagą wniosków reprezentatywnych organizacji związkowych dotyczących tak ważnych kwestii, jak bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

Bardzo niepokoi nas także fakt, iż Pracodawca w sposób świadomy naraża pracowników Spółki na niebezpieczeństwo poprzez niezapewnianie im odpowiednich warunków BHP podczas wykonywania pracy.

Pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie planowane jest złożenie do Prezesa UTK kolejnych zawiadomień dotyczących nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Realizację, wydanych przez Prezesa UTK zaleceń pokontrolnych śledzić będziemy na bieżąco.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Głosu Transportowca

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy