Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Działalność bieżąca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


Logo OZZPT

Na prośbę członków naszej organizacji rozpoczynamy cykliczną publikację wpisów informujących o bieżących działaniach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. W artykułach będziemy informować o działaniach Rady Krajowej OZZPT oraz o działaniach Międzyzakładowych i Zakładowych Organizacji Związkowych OZZPT.

 

Wybory Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie Komisji Oddziałowej Warszawa Wschodnia

W listopadzie 2018 r. w OZZPT MOZ w Warszawie odbyły się wybory Zarządów dwóch Komisji Oddziałowych, Tłuszcz i Warszawa Wschodnia (o wyborach Zarządu OZZPT MOZ w Warszawie Komisji Oddziałowej w Tłuszczu pisaliśmy tutaj).

W dniach 14 – 16 listopada 2018 r. w Warszawie odbyły się wybory Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie Komisji Oddziałowej Warszawa Wschodnia.
 

Wybory przeprowadzono na podstawie Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz Regulaminu wyborczego. Po uzyskaniu zgody Rady Krajowej OZZPT jako najwłaściwszą metodę przeprowadzenia wyborów uznano “wybory z urną”.

Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów nadzór sprawowała komisja skrutacyjna w składzie Aneta Podgajna, Robert Góra i Adam Tukendorf.

Zgłoszono cztery kandydatury na członków zarządu. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowy skład Zarządu OZZPT MOZ w Warszawie Komisji Oddziałowej Warszawa Wschodnia na kadencję 2018 – 2022 w składzie:

  1. Agnieszka Wiśniewska, przewodnicząca;
  2. Magdalena Zagożdżon, wiceprzewodnicząca;
  3. Grzegorz Speizer, członek zarządu.

Nowo wybranemu zarządowi życzymy samych sukcesów w działalności związkowej.

Posiedzenie Komisji Socjalnej w Spółce Koleje Mazowieckie

20 listopada 2018 roku w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie Komisji Socjalnej. Podczas posiedzenia Komisja przyznała świadczenia z ZFŚS a także ustaliła wysokość „talonów” świątecznych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładową Organizację Związkową w Warszawie podczas posiedzenia Komisji reprezentowała kol. Aneta Podgajna, skarbnik OZZPT MOZ w Warszawie.

Spotkanie dotyczące zmian w Regulaminie organizacyjnym Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki

Dworak_Bogusław
Bogusław Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki

22 listopad 2018 r. w siedzibie Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki w Łodzi odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału z działającymi w Oddziale związkami zawodowymi. Spotkanie dotyczyło zmian w Regulaminie Organizacyjnym Oddziału. 

Po przeprowadzonej dyskusji strony wypracowały wspólne stanowisko w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładową Organizację Związkową przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki podczas spotkania reprezentował kol. Bogusław Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki.

Logo PolregioPosiedzenie Komisji Socjalnej w Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki

20 listopada 2018 roku w Łódzkim Oddziale Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie Komisji Socjalnej. Podczas posiedzenia Komisja przyznała świadczenia z ZFŚS. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładową Organizację Związkową przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki podczas posiedzenia Komisji reprezentował kol. Bogusław Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki.

O kolejnych działaniach Związku będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Sławomir Szopiński,

sekretarz Rady Krajowej OZZPT

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy