Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koronowirus – Prowadzenie pouczeń okresowych dla personelu kolejowego


logo UTK

W związku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dopuszcza w tym okresie możliwość realizacji pouczeń okresowych w formie zdalnej z wykorzystaniem określonych narzędzi do przeprowadzania szkoleń w formie e-learningu.

 
Ignacy Góra UTK
fot. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Formy kształcenia w formie zdalnej nie należy utożsamiać z samokształceniem. Szkolenia okresowe muszą być przeprowadzane w formie interakcji pomiędzy uczestnikami a instruktorem.

Przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej możliwe jest po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i organizacyjnych. W szczególności należy zapewnić:

  1. jednoczesne uczestnictwo w tym samym czasie uczestników szkolenia i instruktora prowadzącego szkolenie,
  2. prowadzenie szkolenia w formie, w której zapewniona jest dwustronna łączność i możliwość zadawania pytań przez uczestnika szkolenia i udzielania odpowiedzi przez instruktora,
  3. jednoznaczną identyfikowalność osób uczestniczących w szkoleniu,
  4. weryfikację obecności w toku całego szkolenia,
  5. monitorowanie postępu uczestnika w szkolenia (system powinien rejestrować aktywność uczestnika, np. czas korzystania z materiałów, aktywność uczestnika w zadaniach interaktywnych, ścieżkę poruszania się po materiałach, itp.)
  6. rejestrację przebiegu oraz czasu szkolenia w sposób uniemożliwiający ich późniejszą modyfikację,
  7. możliwość późniejszego odtwarzania przebiegu szkolenia do celów kontroli Prezesa UTK,
  8. po każdej części przeprowadzonego szkolenia należy przeprowadzić test weryfikujący stan wiedzy uczestnika szkolenia w zakresie zagadnień przekazanych w formie szkolenia zdalnego. Test powinien być zarchiwizowany do celów kontrolnych.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, które chcą przeprowadzić szkolenia w formie zdalnej powinny poinformować Prezesa UTK o każdorazowym przeprowadzeniu takiego szkolenia. Ośrodki szkolenia powinny również umożliwić UTK dostęp zdalny w celach weryfikacyjnych.

Zgłoszenie należy wysłać jako pismo ogólne za pomocą platformy ePUAP na skrytkę UTK.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy