Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Obradowała Branża Transport OPZZ


logo ozzpt i opzz w tle ludzie

We wtorek (13.10.2020 r.) odbyło się posiedzenie Branży Transport OPZZ. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji.

 

W posiedzeniu wieźli udział zaproszeni członkowie kierownictwa OPZZ a także przedstawiciele SOK, Inspekcji Transportu Drogowego i portu lotniczego Ławica w Poznaniu.

Uczestnicy posiedzenia szczegółowo omówili problemy występujące w transporcie lotniczym, morskim,  drogowym i kolejowym związane z trwająca epidemią koronawirusa.

W dalszej części posiedzenia omówiono stanowisko Rady Dialogu Społecznego w sprawie pomocy firmom transportowym wypracowane przez zespół kierowany przez kol. Leszka Mietka, przewodniczącego Branży Transport OPZZ. Wypracowane stanowisko ma na celu ułatwić firmom transportowym, które nie spełniają warunków finansowych uzyskać pomoc z tarczy antykryzysowej. Wypracowane stanowisko jest bardzo obszerne a jego treść stanowi kompromis interesów związków zawodowych z pracodawcami. Należy podkreślić, że działania zespołu, który wypracował treść stanowiska, są obliczone głównie na obronę miejsc pracy. 

opzz andrzej radzikowski
fot. Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie przedstawicieli kierownictwa OPZZ. W tym punkcie, prezentując bieżącą działalność OPZZ, kol. Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ stwierdził, że niestety w okresie pandemii OPZZ z przykrością odnotowuje brak współpracy reprezentatywnych central związkowych, która z pewnością pomogłaby w szybszym wypracowaniu rozwiązań dla pracowników. W dalszej części wystąpienia kol. Radzikowski poruszył trudna sytuację na Śląsku związaną z zamykaniem kopalń przy jednoczesnym brakiem planów przekwalifikowania pracowników. Podkreślił, że w tych trudnych czasach głównymi celami działań OPZZ jest wzrost wynagrodzeń, utrzymania miejsc pracy i zapobieżenie zagrożeniom dla życia pracowników.

Piotr Ostrowski
fot. Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ

Uzupełniając wypowiedź przewodniczącego OPZZ kol. Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ przypomniał o akcji OPZZ „Piątka dla pracowników”. W swoim wystąpieniu przypomniał, że „Piątka dla pracowników” to: szybszy wzrost wynagrodzeń – m. in. podwyższanie płacy minimalnej – do poziomu co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej dodatków; dobre i bezpieczne miejsca pracy – m.in. działania na rzecz zatrudniania na „kodeksowych” umowach o pracę, jako bezpieczniejszej i stabilniejszej formy pracy; dłuższy urlop wypoczynkowy – w wymiarze 35 dni; zrównoważenie życia zawodowego i rodzinnego – stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia (jak za 40 godzin pracy), początkowo do 38, a docelowo do 35 godzin tygodniowo; emerytury stażowe i pomostowe – zapewnienie kobietom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz mężczyznom, którzy mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego a także konieczność zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

W końcowej części posiedzenia zebrani omówili wnioski członków Branży Transport OPZZ zgłoszone podczas trwania posiedzenia.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas posiedzenia Branży Transport OPZZ, reprezentował kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy