Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Obradowała Komisja Ochrony Pracy OPZZ


Posiedzenie Komisji Ochrony Pracy

18 października odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Ochrony Pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Radca OPZZ Renata Górna.

 

Jan Guz
Jan Guz, przewodniczący OPZZ

Na wstępie posiedzenia głos zabrał Jan Guz, Przewodniczący OPZZ. W swoim wystąpieniu omówił trwające akcje protestacyjne. Podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ we wrześniu 2018 roku. W dalszej części wystąpienia podkreślił jak ważna dla ruchu związkowego jest praca członków Komisji Ochrony Pracy.

Następnie wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przedstawił regulamin pracy komisji oraz omówił przebieg i sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ nowej kadencji.

Przystępując do przeprowadzenia wyborów wybrano komisję skrutacyjną, w skład której weszły kol. Joanna Dąbrowska kol. Sylwia Starońska-Pająk  oraz kol. Czesława Sońta.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na przewodniczącego Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano kol. Grzegorza Pawlaka z Organizacji Zakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Pracy
Kol. Tomasz Ogrodnik, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Pracy
wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony pracy
Kol. Sylwia Osiadacz, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Pracy

Na wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Pracy OPZZ wybrano: Tomasza Ogrodnika z Grupy AZOTY, Eweliną Podkowę z Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Poznaniu, Bronisława Szczecińskiego ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz Sylwię Osiadacz z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników ZOZ w Kłodzku.

Kol. Ewelina Podkowa, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Pracy. W tle: Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Renata Górna, radca OPZZ
wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Pracy
Kol. Bronisław Szczeciński, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Pracy

W drugiej części spotkania Renata Górna ekspert OPZZ wydziału polityki społecznej, rynku pracy, ubezpieczeń i zdrowia, przedstawiła działalność OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Następnie omówiła aktywności OPZZ w zakresie aktualnie realizowanych kampanii i współpracy instytucjonalnej.

W kolejnej części wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił Program OPZZ na lata 2018 – 2022 przyjęty na IX Kongresie OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ostatniej części posiedzenia członkowie komisji dyskutowali nad planem pracy Komisji w 2019 roku oraz nad ramowym planem działań w nowej kadencji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w pracach Komisji Ochrony Pracy OPZZ reprezentuje kol. Ryszard Filochowski, Przewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy