Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ


OPZZ

W dniu 17.10.2018 r., w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. W posiedzeniu wzięło udział 41 przedstawicielek związków zawodowych, zrzeszonych w OPZZ.

 

Uczestniczki przywitała Pani Barbara Popielarz – Wiceprzewodnicząca OPZZ, która przedstawiła Prezydium Komisji Kobiet kadencji 2014-2018. Następnie nastąpiła krótka prezentacja wszystkich uczestniczek Komisji. Reprezentują one szeroki wachlarz dziedzin gospodarki i nauki – służbę zdrowia, opiekę społeczną, transport samochodowy, kolejowy i lotniczy, budownictwo, finanse, edukację, prawo, sprzedaż i usługi. Szeroki zakres dziedzin, w których działają Członkinie Komisji stanowi atut merytorycznej wiedzy, niezbędnej w dyskusjach i opiniowaniu aktów prawnych.

Następnie przyjęto  Regulamin Pracy Komisji Kobiet OPZZ. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyborów Prezydium Komisji na kadencję 2018-2022. Przewodniczącą jednogłośnie została Pani Wiesława Taranowska ze Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich. Bezsprzecznym argumentem było wieloletnie doświadczenie oraz dotychczasowa praca w Komisji Kobiet OPZZ.

Na wiceprzewodniczące zgłoszono 11 kandydatek, z których wybrano cztery wiceprzewodniczące. Są to: Sońta Czesława – Związek Zawodowy Poligrafów, Świercz Dorota – Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, Drogosz Elżbieta – Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego, Śnitko-Satyła Ewa – Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru.

Komisja kobiet OPZZ
[fot. materiały prasowe OPZZ]

W trakcie posiedzenia Przewodnicząca Komisji Kobiet przedstawiła dotychczasowe działania oraz projekty, w których uczestniczy Komisja. Wskazała, że celem Komisji jest praca na rzecz rozwoju i praw kobiet w życiu zawodowym i społecznym, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, przeciwdziałanie przemocy psychicznej i fizycznej. 

Na zakończenie posiedzenia ustalono, że spotkania będą się odbywały nie rzadziej, niż raz na kwartał. Data kolejnego posiedzenia zostanie podana w  terminie późniejszym. W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca planu pracy Komisji w 2019 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w pracach Komisji Kobiet OPZZ reprezentują:

  • Kol. Ewa Pogoda, zrzeszona w Ogólnopolskich Związku Zawodowym Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Łódzki Oddział Spółki;
  • Kol. Katarzyna Bielaszewska, zrzeszona w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Transportu, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie
  • Kol. Magdalena Zagożdżon, zrzeszona w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Wszystkim Paniom życzymy owocnej pracy w Komisji oraz wielu sukcesów.

Autor: Ewa Pogoda

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy