Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

OPZZ – Pierwsze posiedzenie Zespołu Problemowego ds. młodych i promocji związków zawodowych


opzzzpm

17 maja w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. młodych i promocji związków zawodowych.

 

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący OPZZ Błażej Mądrzycki, który podkreślił rolę ruchu związkowego oraz pracy jaką trzeba włożyć budując struktury związkowe. Zaproponował ponadto, by wybrać kilka spraw, które następnie będą realizowane przez Zespół. Następnie przedstawili się i zaprezentowali członkowie Zespołu zebrani w Sali im. J. Wiadernego, jak również obecni online.

Członkowie Zespołu wybrali spośród swego grona przewodniczącego, którym został Maciej Łapski, oraz czterech wiceprzewodniczących: Mirosława Kozika, Joannę Zielińską, Daniela Biernacika i Szymona Leppera.

opzzjbg
fot. kol. Jonatan Biela podczas głosowania / Źródło: Materiały prasowe OPZZ

Podjęto dyskusję dotyczącą roli związków zawodowych oraz postrzegania związków zawodowych przez społeczeństwo. Zauważono, że wciąż zbyt dużo ludzi nie wie czym zajmują się związki zawodowe i nie doceniają siły, jaka wynika ze wspólnego działania w związkach.

Po wyborach Zespół przeszedł do dyskusji nad dalszymi działaniami. Zaproponowano by przedmiotem działania komisji były zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym kwestia mobbingu, a także tematyka m.in. emerytur, promocji uzwiązkowienia, szkoleń, wsparcia dla konkretnych grup zawodowych.

Głos zabrał następnie wiceprzewodniczący OPZZ Błażej Mądrzycki zwracając uwagę na znaczenie m.in. takich tematów jak: sposoby promowania związków zawodowych (Twitter, Facebook, itd.), kwestie układów zbiorowych pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w pracach zespołu reprezentują: kol. Jonatan Biela, kol. Marcin Bok, zrzeszeni w OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. i kol. Michał Kuty, zrzeszony w OZZPT MOZ w Warszawie.

Źródło: Biuro Prasowe OPZZ

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy