Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Inauguracja prac zespołu ds. ochrony pracy OPZZ


pzop

25 kwietnia w siedzibie OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ. Dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu na kadencję 2022 – 2027 oraz omówiono aktualne wydarzenia związkowe w obszarze bezpieczeństwa pracy.

 

Zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ do jego zadań należy w szczególności:

  1. Oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą państwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pracy.
  2. Propagowanie rozwoju ruchu związkowego, w szczególności działalności Społecznej Inspekcji Pracy.
  3. Współdziałanie i wymiana doświadczeń w zagadnieniach dotyczących problematyki prawnej ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji i promocji bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy.
  4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw pracowniczych, w szczególności bezpiecznego wykonywania pracy,
  5. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu, dyskryminacji oraz zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy.

W czasie pierwszego posiedzenia dokonano przede wszystkim wyboru władz Zespołu.

Przewodniczącym Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ na kadencję 2022 – 2027 został wybrany Grzegorz Pawlak (OPZZ Konfederacja Pracy w PIP w Warszawie). Wiceprzewodniczącymi zostali: Anna Ostrowska (ZZ ,,Metalowcy” CNH Industrial Polska Sp. z.o.o w Płocku), Czesława Sońta (Związek Zawodowy Poligrafów), Sylwia Starońska – Pająk (OPZZ Konfederacja Pracy w PIP w Warszawie) i Tomasz Wudarczyk (ZZ w Banku Handlowym w Warszawie).

W dalszej części obrad wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin omówił działania Zespołu uwzględniające przedsięwzięcia programowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Programie OPZZ na X kadencję. Przedstawił także bieżącą aktywność OPZZ w zakresie polityki społecznej i najbliższe przedsięwzięcia związkowe związane z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W dyskusji członkowie Zespołu przedstawiali propozycje zagadnień tematycznych do pracy Zespołu, jak i bieżące problemy pracownicze. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w pracach Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ reprezentują: Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT, Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT, Norbert Bartman, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy