Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

OPZZ – Walka o emerytury stażowe. Znamy projekt, który powstał w OPZZ


Emerytury pomostowe

Możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 40 latach składkowych – ma długą historię. A całość problemu rozpoczęła się w momencie wprowadzenia reformy emerytalnej w 1998 r i przejście z systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki. To wtedy zmieniono sposób wyliczania emerytur. Wprowadzono metodę, według której – ile sobie uskładasz, podzielone przez dalszy przewidywany okres przeżycia – będzie stanowiło twoją emeryturę. Wtedy też okazało się, że bez wpłat na fundusz emerytalny wiek emerytalny jest kwestią drugo- czy trzecioplanową. Można pracować i 100 lat, ale jeśli się nie odprowadza składek, to nie ma szans nawet na minimalną emeryturę.

 

praca senioraOPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie. Nasz projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 700 tysięcy pracowników, był już dwukrotnie przedstawiany w Sejmie ( 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r. ).

Nie ma dnia, abyśmy nie zabiegali o to rozwiązanie. 5 lutego 2015 r. OPZZ w piśmie do Prezesa Rady Ministrów ponowiło postulat podjęcia prac nad projektem obywatelskim – i po raz kolejny koalicyjny rząd PO-PSL negatywnie odniósł się do naszych propozycji.

23 sierpnia 2018 r. wystąpiliśmy pisemnie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z postulatem emerytur stażowych ( 35/40 lat). Jednocześnie poinformowaliśmy Pana Premiera, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy prosząc o zainicjowanie procesu legislacyjnego.

W tym samym dniu tj. 23 sierpnia 2018 r. przesłaliśmy pismo do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Elżbiety Rafalskiej – przypominające o naszej inicjatywie w sprawie emerytur pomostowych, że dziesięć miesięcy temu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych.

3 marca 2019 r. skierowaliśmy do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy wprowadzający dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury po 35 latach stażowych dla kobiet i 40 latach stażowych dla mężczyzn, z prośbą o wsparcie prac nad zmianą prawa w tym zakresie. W tym samym dniu projekt skierowaliśmy do Rady Dialogu Społecznego.

9 maja 2019 r. OPZZ zwróciło się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych: w sprawie emerytur stażowych i w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

7 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na naszą petycję. Ponieważ OPZZ nie zgadza się z argumentami zawartymi w przesłanej nam odpowiedzi, w dniu 19 września 2019 r. ponownie wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przełom nastąpił 23 stycznia 2020 roku. Przy pomocy parlamentarzystów z Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele projekt ustawy został przekazany do Marszałek Sejmu, Elżbiety Witek. Obecnie czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Treść ww. projektu ustawy znajdziesz tutaj.

Źródło: OPZZ

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy