Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia – Czy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w innym dniu?


Urlop okolicznościowy

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, czy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w innym dniu, niż dzień, w którym ma miejsce dana okoliczność.

 

Jak wskazuje PIP, zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

„Pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia nie tylko w dniu, w którym ma miejsce dane zdarzenie (okoliczność), ale także przed lub po takim dniu. Przepisy nie zakreślają granic czasowych, w jakich pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego, nie zastrzegają też, że zwolnienie ma przypadać bezpośrednio przed lub po dniu wystąpienia danego zdarzenia” – zauważa PIP.

„Pracodawca powinien więc udzielić zwolnienia w terminie wskazanym przez pracownika, przy czym przyjmuje się, że termin ten powinien pozostawać w związku czasowym/przyczynowym z wydarzeniem, które stanowi podstawę udzielenia zwolnienia” – dodaje.

Według PIP, określając zasady udzielania pracownikom urlopów okolicznościowych pracodawca może zastrzec, że termin wykorzystania zwolnienia powinien pozostawać w związku czasowym/przyczynowym ze zdarzeniem uzasadniającym jego udzielenie.

„Nie może natomiast z góry zakreślić terminu, po upływie którego pracownik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, ani zdecydować, że ze zwolnienia pracownik może skorzystać tylko bezpośrednio przed, po lub w dniu wystąpienia danego zdarzenia” – wyjaśnia Inspekcja.

W związku z tym – zauważa PIP – jeżeli pracownik wskaże dodatkowe informacje pozwalające na uznanie istnienia związku czasowego/przyczynowego pomiędzy wydarzeniem, pracodawca powinien udzielić pracownikowi powyższego zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy