Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – Kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń


PKP Intercity pociąg Pendolino

We wtorek (13.09.2022 r.) w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

 

Ww. spotkanie stanowi kontynuację rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń, które rozpoczęły się w dniu 23 sierpnia br. z inicjatywy Strony Społecznej – pisaliśmy o tym tutaj …

Rozpoczynając spotkanie Prezes Spółki zaapelował do Strony Społecznej o podjęcie próby osiągnięcia porozumienia w temacie przedstawionej przez Spółkę propozycji zmiany systemu wynagradzania połączonej ze wzrostem poziomu wynagrodzeń (propozycję zmiany systemu wynagradzania znajdziesz tutaj …). Podkreślił trudności w pozyskaniu i utrzymaniu pracowników, z jakimi mierzy się Spółka i wyraził nadzieję, że zaproponowane zmiany będą mogły im zaradzić.

Przedstawiciele Strony Społecznej zgodzili się ze stanowiskiem Pracodawcy, że problemem jest obecny skomplikowany system wynagrodzeń, jednakże za większy problem uznali niedostateczną wysokość wynagrodzeń.

Związki zawodowe wyraziły wolę dalszego prowadzenia rozmów zarówno w temacie podwyżek wynagrodzeń jak i zmiany zasad wynagradzania, jednakże w oddzielnych trybach. Zaproponowali rozdzielenie rozmów i prowadzenie ich dwutorowo: w ramach dialogu społecznego wszczętego przez Stronę Społeczną w zakresie postulatu podwyżek wynagrodzeń zgłoszonego w piśmie z 26 lipca br. (treść pisma znajdziesz tutaj …) oraz rokowań nad zmianą ZUZP w związku z przedstawioną propozycją Spółki. 

Pracodawca wyraził zgodę na kontynuowanie rozmów w trybie zaproponowanym przez związki zawodowe. 

W związku z podtrzymaniem przez Stronę Społeczną postulatu podwyżek wynagrodzeń w wysokości określonej w piśmie z dnia 26 lipca br. (treść pisma znajdziesz tutaj …) przedstawiciele Pracodawcy oświadczyli, że w związku z rozdzieleniem rozmów dotyczących podwyżek wynagrodzeń oraz zmiany zasad wynagradzania Spółka musi dokonać niezbędnych analiz finansowych.

Strony wspólnie uzgodniły, że następne spotkanie w ramach prowadzonego dialogu społecznego dotyczącego podwyżek wynagrodzeń odbędzie się 3 października 2022r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

O postępach w rozmowach będziemy Was informować na bieżąco.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy