Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. Równości


opzz4

17 kwietnia w siedzibie Centrali OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Równości. Zespół powołany przez Prezydium OPZZ jest najliczniejszym zespołem w kadencji 2022-2027.

 

Zespół ds. równości będzie zajmować się sytuacją oraz problemami kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jego członkowie chcą przeciwdziałać dyskryminacji, łamać stereotypy oraz zmieniać nastawienie społeczne, aby wszystkie pracownice i wszyscy pracownicy mieli równe szanse rozwoju zawodowego, a także równe płace.

Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu ds. Równości:

  • Barbara Kutrowska – przewodnicząca,
  • Jadwiga Aleksandra Rezler – wiceprzewodnicząca,
  • Aneta Trojanowska – wiceprzewodnicząca,
  • Nadia Oleszczuk – wiceprzewodnicząca
  • Wojciech Rajchel – wiceprzewodniczący

Zespół ds. równości przyjął też Stanowisko w sprawie uwzględniania w projekcie Krajowego Programu Reform 2023/2024 kwestii równości wynagrodzeń. Zespół ds. równości, jako ciało opiniodawczo-doradcze OPZZ, po dokonaniu analizy projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024 pod kątem działań na rzecz równego wynagradzania za tą samą pracę negatywnie ocenił decyzję o braku realizacji w ramach KPR przedsięwzięć na rzecz równouprawnienia i równości płci w obszarze płac w 2023 i 2024 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w pracach Zespołu ds. Równości Reprezentują:

  • kol. Jarosław Stafa, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT, przewodniczący OZZPT MOZ przy Fedex Express;
  • kol. Edyta Twardziak, członkini Rady Krajowej OZZPT, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie;
  • kol. Katarzyna Tyc, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie, Komisji Oddziałowej w Tłuszczu.

Opracowanie Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy