Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity – dialog społeczny w sprawie wzrostu wynagrodzeń


Zasady podwyżek wynagrodzeń w PKP Intercity Zakład Południowy
16 lipca 2019 roku siedem organizacji związkowych, działających w PKP Intercity S.A. złożyło pismo wszczynające dialog społeczny dotyczący wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A. w roku 2019.
 

Siedem organizacji związkowych, w tym Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, nie mogąc osiągnąć porozumienia, w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników PKP Intercity S.A., podjęło decyzję o wszczęciu od dnia 16 lipca 2019 roku dialogu społecznego, z Pracodawcą w sprawie wdrożenia od dnia 1 lipca 2019 roku podwyżki wynagrodzeń w wysokości 600 zł w wynagrodzeniu zasadniczym dla osób wynagradzanych na podstawie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Ponadto strona społeczna żąda, dla pracowników Spółki wynagradzanych na podstawie wskaźnika, ustalenia przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2015 roku jako podstawy do wyliczenia wysokości indywidualnego wynagrodzenia.

Związki żądają aby podwyżka wynagrodzeń objęła wszystkich pracowników Spółki według stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2019 roku.

Uzasadniając swoje żądania strona społeczna wskazuje, iż oczekiwana przez pracowników podwyżka wynagrodzeń jest zasadna, ze względu na dobra kondycję finansową Spółki a także w związku z wykonywaniem zwiększającej się pracy przewozowej w warunkach niedoboru pracowników do realizacji procesu przewozowego.

Związki zawodowe stoją na stanowisku, iż podwyżka wynagrodzeń jest uzasadniona zw względu na wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce a także spadkiem siły nabywczej PLN związanej z inflację.

Strona społeczna wskazuje, że wzrost wynagrodzeń jest konieczny w związku z koniecznością utrzymania konkurencyjności Spółki PKP Intercity S.A. na rynku pracy sektora kolejowego. Ma również na celu powstrzymanie odchodzenia ze Spółki kluczowych pracowników.

Wyższe wynagrodzenia będą także sprzyjały procesom przyjmowania pracowników w celu uzupełnienia niedoborów w zatrudnieniu.

Pierwsze spotkanie w ramach dialogu społecznego zostało wyznaczone na dzień 30 lipca 2019 r. O postępach w rokowaniach będziemy Was informować na bieżąco. 

Z treścią pisma związków zawodowych wszczynającego dialog społeczny możesz zapoznać się tutaj.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy