Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – nie ma porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 
W dniu 16 lipca 2019 roku, w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji, między Pracodawcą a reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi, dotyczących podwyżki wynagrodzeń. Jednak do porozumienia jeszcze droga daleka.
 

podwyżka wynagrodzeńRozpoczynając spotkanie Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, Pan Mariusz Bartkowski poprosił stronę społeczną o przedstawienie stanowiska w sprawie wariantów podwyżki wynagrodzeń zaproponowanych przez pracodawcę. W swoim wystąpieniu Dyrektor Bartkowski ponowił propozycję Pracodawcy aby negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń połączyć z rozmowami na temat zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Odnosząc się do stanowiska Pracodawcy związki zawodowe nie wyraziły zgody na łączenie tematów negocjacji. Ponadto mając na uwadze nikłe postępy w dążeniu do kompromisu, ze strony pracodawcy strona społeczna zmodyfikowała swoje stanowisko w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń zgłaszając postulat aby dalsze rokowania dotyczące wzrostu wynagrodzeń dotyczyły tylko i wyłącznie podwyżek w roku 2019 oraz oczekując że oprócz podwyżki wynagrodzeń zostaną przyznane pracownikom, podobnie jak w latach ubiegłych, premie i nagrody.

Po przeprowadzonej dyskusji Pracodawca zaproponował podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 września 2019 r. Pracodawca zadeklarował, że w przypadku akceptacji przez związki zawodowe tej propozycji, wzorem lat ubiegłych zostaną wypłacone również premie (przyp. red. z okazji święta kolejarza, świąt bożego narodzenia oraz roczna motywacyjna). W swoim stanowisku Pracodawca oświadczył, że premia z okazji jubileuszu 15 lecia Spółki będzie przedmiotem oddzielnych ustaleń.

Odnosząc się do propozycji Pracodawcy strona społeczna przedstawiła wspólne stanowisko żądając wdrożenia od dnia 1 maja 2019 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł do uposażenia zasadniczego.

Ponadto związki zawodowe złożyły wniosek o przedstawienie przez Pracodawcę, na następnym spotkaniu informacji w sprawie wysokości oszczędności w funduszu wynagrodzeń za I półrocze 2019 roku oraz informacji dotyczącej wysokości kwoty jaką stanowią środki z oszczędności z tytułu absencji chorobowej w I półroczu 2019 r.

Strona społeczna złożyła także wniosek w sprawie rezygnacji z organizacji Słonecznej Biesiady i przeznaczenia środków finansowych  przeznaczonych na jej organizację na podwyżkę wynagrodzeń lub na premię dla pracowników.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentował zespół Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie w składzie: Agnieszka Wiśniewska, Robert Góra, Krzysztof Storczyk.

Strony wspólnie ustaliły termin następnego spotkania na 23 lipca 2019 r. O postępach w rokowaniach będziemy Was informować na bieżąco. Relację z wcześniejszych spotkań znajdziecie klikając na daty (2 lipca 2019 r.) (4 czerwca 2019 r.) (21 maja 2019 r.)

Autor: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy