Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity – Rokowania w ramach dialogu społecznego


PKP Intercity S.A. spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
Wzrost wynagrodzeń dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A. jest tematem toczącego się dialogu społecznego pomiędzy Pracodawcą a reprezentującymi pracowników Związkami Zawodowymi. Pierwsze spotkanie w ramach dialogu społecznego odbyło się 30 lipca 2019 roku.
 

W pierwszej części odbyło się spotkanie strony społecznej z członkami Rady Nadzorczej PKP Intercity S.A., reprezentującymi pracowników. Po zakończeniu spotkania z członkami Rady Nadzorczej, strony przystąpiły do rozmów w ramach prowadzonego dialogu społecznego. 

Na początku, przedstawiciel Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP zwrócił się z wnioskiem o przystąpienie, jako strona, do toczącego się dialogu społecznego. Wniosek zaaprobowały obecne na spotkaniu organizacje związkowe.

Strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko żądając wdrożenia od 1 lipca 2019 r. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Spółki wynagradzanych wg ZUZP w wysokości średnio 600 zł oraz ustalenia podstawy wynagrodzenia pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP na poziomie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2015 roku.

Odnosząc się do żądań związków zawodowych, Pracodawca zaproponował wdrożenie od 1 września 2019 r., podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 150 zł oraz ustalenia podstawy wynagradzania pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP na poziomie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2012 roku (z docelowym ustaleniem podstawy na poziomie kwoty niezależnej od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) oraz wprowadzenia dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP na jeden rok miesięcznej premii w wysokości 50 zł wypłacanej za każdy miesiąc przepracowany bez absencji chorobowej (z wyłączeniem absencji związanej z wypadkiem przy pracy lub w drodze do pracy) oraz bez nieobecności związanej z opieką nad członkiem rodziny lub rodzicielstwem.

Uzasadniając swoje stanowisko Pracodawca podkreślił, że podwyżki wynagrodzeń wdrożone w Spółce w ostatnich dwóch latach odpowiadały dynamice wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Pracodawca potwierdził również zamiar wypłaty nagrody za okres lata br.

Po przeprowadzonej dyskusji, strona społeczna podkreśliła wolę zakończenia dialogu społecznego podpisaniem porozumienia. Modyfikując swoje stanowisko związki zawodowe zażądała wdrożenia od 1 lipca 2019 roku podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 550 zł oraz ustalenia podstawy wynagrodzenia pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP na poziomie średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2014 roku oraz comiesięcznej wypłaty wszystkim pracownikom kwoty 400 zł od dnia 1 lipca br. do czasu wdrożenia postulowanej podwyżki wynagrodzeń.

Pracodawca oświadczył, że nie może spełnić oczekiwań strony społecznej. 

Strony uzgodniły termin następnego spotkania w ramach prowadzonego dialogu społecznego na dzień 7 sierpnia 2019 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół Prezydium Rady Krajowej w składzie: kol. Dariusz Dyjaczenko, kol. Rafał Nowak, kol. Sebastian Dworak.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy