Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity – Rozmawiano o premii z okazji Święta Kolejarza


PKP Intercity pociąg Pendolino

Deklaracją, wszczęcia dialogu społecznego zakończyło się spotkanie Pracodawcy, z działającymi w Spółce Centralami Związków Zawodowych, które odbyło się 29 października 2019 roku i dotyczyło dodatkowej premii z okazji Święta Kolejarza.

 
Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
fot. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT

Rozpoczynając spotkanie Pracodawca zwrócił się do strony społecznej z propozycją rezygnacji z dodatkowej gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. W uzasadnieniu swojego wniosku Pracodawca wskazał na istotny wzrost wynagrodzeń w ostatnich trzech latach oraz dodatkowe nagrody wypłacone w tym okresie. Dodatkowo Pracodawca wskazał na mało motywacyjny charakter gratyfikacji nie powiązany z indywidualnymi wynikami pracy.

Strona społeczna nie zgodziła się z argumentacją Pracodawcy proponując zwiększenie gratyfikacji z okazji  Święta Kolejarza o kwotę 300 zł brutto na każdy etat.

W odpowiedzi na postulat strony społecznej Pracodawca zaproponował zwiększenie ww. gratyfikacji o 100 zł brutto na każdy etat.

Sebastian Dworak
fot. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT

Wobec faktu, iż strony nie osiągnęły porozumienia przedstawiciele związków zawodowych zadeklarowali zamiar rozpoczęcia dialogu społecznego w tej sprawie.

Strony wspólnie ustaliły termin kolejnego spotkania w tym temacie na 14 listopada 2019 r. O wyniku tego spotkania będziemy Was informować na bieżąco.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Sławomir Szopiński 

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy