Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – Koniec sporu zbiorowego


lGIC

W dniu 16 listopada 2022 r. w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. odbyła się kolejna tura rokowań w ramach toczącego się sporu zbiorowego.  Podczas rokowań strony osiągnęły porozumienie.

 

Po przeprowadzeniu rokowań strony osiągnęły porozumienie ustalając, że:

  1. Spółka wypłaci jednorazową gratyfikację w kwocie 3 500,00 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu (proporcjonalnie do okresu zatrudnienia od 1 sierpnia do 30 listopada 2022 r., do którego jest zaliczany urlop bezpłatny) wszystkim pracownikom Centrali i Zakładów Spółki zatrudnionym na dzień 30 listopada 2022 r. i niebędącym w dniu 30 listopada 2022 r. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę chyba, że przyczyną wypowiedzenia jest odejście na emeryturę albo rentę. Gratyfikacja zostanie wypłacona w terminie do 10 grudnia br. Łączna wypłata gratyfikacji dla jednego pracownika ze wszystkich tytułów zatrudnienia nie może przekroczyć kwoty gratyfikacji należnej za pełny etat.
  2. Spółką wdroży podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla każdego pracownika (z zastrzeżeniem pkt. 4) wynagradzanego wg ZUZP dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity S.A. (dalej „ZUZP”) w dwóch transzach:
    • od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 500,00 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2023 r.
    • od 1 lipca 2023 r. w kwocie 200, 00 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2023 r.
  3. Spółka wdroży podwyżki wynagrodzeń dla każdego pracownika (z zastrzeżeniem pkt. 4) wyłączonego z zasad wynagradzania wg ZUP w dwóch transzach: od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 850,00 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu oraz od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 350,00 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia odpowiednio od 1 stycznia 2023 r. i 1 lipca 2023 r.
  4. Z podwyżek określonych powyżej, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. lub od dnia 1 lipca 2023 r. wyłączeni są pracownicy będący odpowiednio w tych dniach (1 stycznia 2023 r. lub 1 lipca 2023 r.) w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że przyczyna wypowiedzenia jest odejście na emeryturę albo rentę, a także osoby przebywające na odpowiednio w tych dniach na urlopach bezpłatnych.
  5. Podwyżki określone w niniejszym Porozumieniu wyczerpują żądania związków zawodowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. i 2023 r.
  6. Podpisane Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty wystąpieniem Strony Społecznej w dniu 3 października 2022 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas rokowań reprezentowali: kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT i kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

szIC
fot. Uczestnicy spotkanie / Źródło: PKP Intercity S.A

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy