Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – Spór zbiorowy kolejna tura rokowań


lGIC

27 października br. w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. obyła się kolejna tura rokowań w ramach toczącego się sporu zbiorowego w sprawie podwyżek wynagrodzeń. 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele AZZTK w Słupsku oraz AMZZPK w Szczecinie, którzy za zgodą związków zawodowych, które wszczęły spór zbiorowy przystąpili do sporu zbiorowego.

Pracodawca odniósł się ze zrozumieniem do postulatu zwiększenia wynagrodzeń, jednakże podkreślił, że sytuacja Spółki w 2023 roku będzie niezwykle trudna ponieważ znaczny wzrost kosztów nie zostanie zrównoważony analogicznym wzrostem przychodów. Nie mogąc w pełni spełnić żądań strony społecznej wyrażonych w piśmie z dnia 3 października br. (możesz o tym przeczytać tutaj …) Pracodawca zaproponował wypłatę jednorazowej gratyfikacji w grudniu 2022 r. w wysokości 1000,00 zł w przeliczeniu na pełny etat dla wszystkich pracowników oraz podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w wysokości 200,00 zł i proporcjonalną podwyżkę dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP od 1 stycznia 2023 r.

W odpowiedzi na propozycję Pracodawcy przedstawiciele związków zawodowych stwierdzili, że mogą rozważyć zmianę terminu wdrożenia podwyżek wynagrodzeń od stycznia 2022 r. pod warunkiem zwiększenia zaproponowanej przez Pracodawcę gratyfikacji do kwoty 3 500,00 zł. Mając na uwadze zmianę terminu wdrożenia podwyżki wynagrodzeń strona społeczna zaproponowała podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w wysokości 700,00 zł oraz proporcjonalną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP od stycznia 2023 r.

W odpowiedzi na stanowisko strony społecznej Pracodawca zaproponował zwiększenie jednorazowej gratyfikacji do kwoty 1 500,00 zł i rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty: 200,00 zł od 1 stycznia 2023 r. i dodatkowo 150,00 zł od 1 sierpnia 2023 r. argumentując to spodziewanymi dużymi zobowiązaniami finansowymi na początku przyszłego roku.

Związki zawodowe zgodziły się na zaproponowane przez Pracodawcę rozłożenie przyszłorocznej podwyżki wynagrodzeń na dwie raty jednakże w wysokości odpowiednio 500,00 zł i 200 zł.

Strony oświadczyły, że mając na względzie dobro Pracowników, widzą możliwość osiągniecia porozumienia i wyrażają wolę kontynuowania rokowań. Z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości finansowych Spółki, jej przedstawiciele poprosili o przerwę w spotkaniu do dnia 9 listopada br., na co związki zawodowe wyraziły zgodę.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu w czasie rokowań w ramach toczącego się sporu zbiorowego reprezentowali: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT i kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy