Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Spór zbiorowy w PKP Intercity S.A.


Pendolino ku słońcu

Fiaskiem zakończyły się rokowania w ramach trwającego dialogu społecznego wszczętego przez związki zawodowe w dniu 26 lipca br. (pisaliśmy o tym tutaj …).

 

03 października br. w Centrali Spółki PKP Intercity odbyło się kolejne spotkanie partnerów społecznych dotyczące wzrostu wynagrodzeń o co postulowała strona społeczna. (więcej na ten temat przeczytasz tutaj …).

Rozpoczynając spotkanie przedstawiciele Spółki poinformowali Związki Zawodowe, że w chwili, kiedy Spółka jest w trakcie negocjacji dużych kontraktów kosztowych oraz opracowania budżetu na 2023 rok, Spółka nie może na dzień dzisiejszy zobowiązać się do realizacji postulatu podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP w średniej wysokości 500,00 zł oraz w proporcjonalnej wysokości dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania na podstawie ZUZP. Pracodawca zwrócił uwagę na drastycznie rosnące koszty, ze szczególnym uwzględnieniem energii trakcyjnej, co nie pozwala na podejmowanie długotrwałych zobowiązań finansowych, które nie zaprocentują w postaci zmian poprawiających konkurencyjność jako pracodawcy na rynku pracy. Przedstawiciele Spółki podkreślili, że wydatkowanie podobnych środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń mogłoby być uzasadnione jedynie korzyściami z wprowadzenia zmian w systemie wynagradzania. Rozumiejąc jednak potrzebę przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia Pracodawca zaproponował wypłatę jednorazowej gratyfikacji w tym roku oraz zwiększenie wynagrodzeń połączone ze zmianą zasad wynagradzania w roku przyszłym.

Mając na uwadze stanowisko Pracodawcy przedstawiciele Strony Społecznej stwierdzili, że wzrost kosztów dotyczy nie tylko Spółki, ale także jej pracowników, którzy oczekują systemowych podwyżek wynagrodzeń. W związku z tym Związki zawodowe podtrzymują żądanie podwyżek wynagrodzeń wyrażone w piśmie z dnia 26 lipca br. (pisaliśmy o tym tutaj …).

Wobec braku porozumienia Strony uzgodniły, że wyczerpały formułę dialogu społecznego i traktują protokół ze spotkania jako protokół rozbieżności kończący dialog społeczny w zakresie systemowej podwyżki wynagrodzeń w rozumieniu § 13 ust. 2 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład „PKP Intercity” S.A.

W związku z brakiem porozumienia w ramach dialogu społecznego Związki Zawodowe działając w trybie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych złożyły do pracodawcy pismo z żądaniem wdrożenia z dniem 01.08.2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500,00 zł w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP oraz proporcjonalną podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg. ZUZP w wynagradzanych według wskaźnika.

Podwyżki wynagrodzeń winny objąć wszystkich pracowników Spółki według stanu zatrudnienia na dzień 01.08.2022 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nieuwzględnienie żądań Związków Zawodowych w terminie do 12.10.2022 r. skutkować będzie wszczęciem sporu zbiorowego.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas rokowań reprezentował kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Opracował: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy