Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


W dniach 10, 11 i 12 maja 2018r. w Warszawie obradował Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu (KZD), który dokonał zmian w statucie oraz wybrał nowe statutowe organy Związku na kadencję 2018-2022.

 

KZD otworzył kol. Andrzej Pilis. W kilku słowach przywitał delegatów i zaproszonych gości oraz zapoznał ich z programem Zjazdu. Następnie przeprowadził wybory przewodniczącego KZD oraz protokólantów. W części ogólnej Delegaci wybrali komisję wyborczą (komisja mandatowa i komisja skrutacyjna). Po stwierdzeniu ważności KZD delegaci, w drodze uchwały, dokonali zmian w statucie OZZPT. W dalszej części obrad KZD udzielił absolutorium Radzie Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

 

Wyróżnienia i podziękowania

Wyróżnieni członkowie OZZPT
Wyróżnieni członkowie Rady Krajowej OZZPT. Od lewej: Sebastian Dworak, Marek Jankiewicz, Katarzyna Szlęk, Jarosław Stafa.

Podsumowując ostatnią kadencję Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, kol. Andrzej Pilis podziękował wszystkim członkom Rady Krajowej, za zaangażowanie i owocną pracę na rzecz OZZPT. Kontynuując, wnioskował do KZD o wyróżnienie szczególnie zasłużonych członków Rady Krajowej Dyplomami uznania. Wyróżnienia wręczyli kol. Andrzej Pilis, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Bogusław Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT

Wyróżnienia otrzymali:

 • Marek Jankiewicz – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Sebastian Dworak – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Jarosław Satfa – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Katarzyna Szlęk – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT.

 

Wybory Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

W dalszej części obrad KZD delegaci, w głosowaniu jawnym, wybrali:

 • Przewodniczącego Rady Krajowej OZZPT,
 • Prezydium Rady Krajowej OZZPT,
 • Członków Rady Krajowej OZZPT.

Przewodniczącym Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu został wybrany kol. Ryszard Filochowski. Nowy skład Prezydium Rady Krajowej OZZPT tworzą:

 • Andrzej Pilis – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Dariusz Dyjaczenko – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Rafał Nowak – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Norbert Bartman – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Marek Wróbel – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Jarosław Stafa – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Bogusław Dworak – wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT;
 • Urszula Porc – skarbnik Rady Krajowej OZZPT;
 • Sławomir Szopiński – sekretarz Rady Krajowej OZZPT.

Delegaci wybrali członków Rady Krajowej OZZPT:

 • Jadwiga Wąsińska – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Grażyna Janusz – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Mariusz Giziński – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Grzegorz Speizer – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Iwona Rojek – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Sebastian Dworak – członek Rady Krajowej OZZPT;
 • Joanna Perucka – członek Rady Krajowej OZZPT.

 

Wybory Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Kolejnym punktem programu obrad KZD były wybory Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. W drodze głosowania jawnego delegaci wybrali KKR OZZPT w składzie:

 • Katarzyna Szlęk – przewodnicząca KKR OZZPT;
 • Anetta Płoszka – wiceprzewodnicząca KKR OZZPT;
 • Krzysztof Dłubała – wiceprzewodniczący KKR OZZPT;
 • Mariusz Biernacki – członek KKR OZZPT;
 • Robert Góra – członek KKR OZZPT.

W dalszej części obrad KZD omówiono wnioski formalne zgłoszone przez delegatów. Delegaci przyjęli również program działania Związku na lata 2018-2022. Kończąc obrady Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, przewodniczący Zjazdu życzył nowo wybranym członkom organów Związku, powodzenia oraz wielu sukcesów.

Chcesz poznać bliżej skład nowo wybranych organów Związku odwiedź stronę „Władze Związku”.

 

Autor: Sławomir Szopiński

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy