Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPT


Logo OZZPT
W pierwszej dekadzie maja 2019 roku, w Warszawie obradował Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Podczas obrad delegaci dokonali m.in. zmian w Statucie i Regulaminach wewnętrznych, zmian w składzie Rady Krajowej OZZPT oraz zmian w polityce finansowej Związku.
 

W dniach 6-8 maja, w Warszawie obradował Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Podczas obrad Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT zapoznał Delegatów z działalnością Rady Krajowej w ostatnim roku.

KZD sala obrad 2019
fot.: Sala obrad Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPT

W dalszej części obrad Delegaci mogli zapoznać się z sytuacją finansową Rady Krajowej OZZPT oraz ze zmianami w przepisach o rachunkowości i koniecznych zmianach w tym zakresie. Po przeprowadzeniu dyskusji Krajowy Zjazd Delegatów przyjął w drodze uchwały nowy Plan kont oraz nową Politykę rachunkowości a także uchwałę zatwierdzającą zasady działalności finansowej Rady Krajowej OZZPT.

KZD 2019
fot.: Obrady KZD OZZPT od lewej: Andrzej Pilis, Sławomir Szopiński, Katarzyna Szlęk, Grzegorz Speizer, Rafał Bańkowski

W dalszej części obrad Delegaci zatwierdzili konieczne zmiany w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz w Regulaminach wydanych na jego podstawie. Wprowadzone zmiany zostały opracowane przez Komisję statutową a podłożem ich wprowadzenie były zmiany w ustawie o związkach zawodowych i przepisy RODO.

obrady KZD 2019
fot.: Podczas obrad Krajowego Zjazdu Delegatów OZZPT
sebasian dworak
fot.: Sebastian Dworak, nowy skarbnik Rady Krajowej OZZPT

Realizując program Zjazdu szczegółowo omówiono sprawy związane z organizacją struktur Związku. Po przeprowadzonej dyskusji Delegaci postanowili aby wszystkie organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe OZZPT zarejestrować w KRS jako oddziały terenowe Związku.

Następnie omówiono wniosek kol. Urszuli Porc, która ze względu na stan zdrowia zrezygnowała z pełnienia funkcji skarbnika Rady Krajowej OZZPT. Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT podziękował kol. Urszuli Porc, za długoletnią pracę na rzecz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. W podziękowaniu za swoje zaangażowania kol Porc została uhonorowana dyplomem pamiątkowym.

Robert Kwiatkowski
fot.: Robert Kwiatkowski, członek Rady Krajowej OZZPT

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji skarbnika Rady Krajowej OZZPT zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegaci powołali do pełnianie funkcji skarbnika Rady Krajowej OZZPT kol. Sebastiana Dworaka, który dotychczas pełnił funkcję członka Rady Krajowej OZZPT.  Następnie Delegaci powołali do pełnienia funkcji członka Rady Krajowej OZZPT kol. Roberta Kwiatkowskiego.

Przewodniczący Rady Krajowej OZZPT pogratulował nowo wybranym członkom Rady Krajowej OZZPT życząc im owocnej i pełnej satysfakcji pracy na rzecz Związku.

W kolejnej części obrad omówiono największe problemy związane z działalnością poszczególnych branż oraz proponowane sposoby ich rozwiązania.

W końcowej części obrad zebrani rozpatrzyli wnioski formalne oraz wolne wnioski zgłoszone przez Delegatów. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący KZD OZZPT zakończył obrady Zjazdu przekazując dokumentację Przewodniczącemu Rady Krajowej OZZPT.

Z materiałami z KZD OZZPT możesz zapoznać się tutaj.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Zdjęcia: Sebastian Dworak

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy