Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Śladem naszych interwencji – Prawo Unii Europejskiej ponad prawem krajowym


Regulamin pracy

Czy pracownikowi, który został przywrócony do pracy przez sąd przysługuje prawo do urlopu za okres od zwolnienia z pracy do powrotu do firmy?

 

Z takim problemem do Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zwrócił się jeden z pracowników, który wyrokiem sądu został przywrócony do pracy, a któremu Pracodawca odmówił przyznania prawa do urlopu za okres od zwolnienia z pracy do powrotu do firmy.

Odmawiając prawa do urlopu pracodawca wskazał, że prawo do urlopu przysługuje osobie świadczącej pracę, a czas pozostawania bez pracy po bezprawnym zwolnieniu z pracy nie jest okresem zatrudnienia, ale jedynie podlega wliczeniu do niego. Swoją decyzję pracodawca poparł utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (m.in. uchwała SN z 4 kwietnia 1995 r., sygn. akt I PZP 10/95; wyrok SN z 14 marca 2006 r., sygn. akt I PK 144/05; wyrok SN z 3 lutego 2016 r., sygn. akt I PK 27/15).

TemidaAnalizując stan prawny ekspert Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu stwierdził, iż istotnie orzecznictwo Sądu Najwyższego jest, w tej materii zgodne z decyzją Pracodawcy. Jednak analizując prawo pracy Unii Europejskiej należy wskazać na odmienną linię orzecznictwa w podobnych sprawach.

Istotnym dla omawianej sprawy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. (Wyrok TSUE z 25 czerwca 2020 r. w sprawach połączonych C 762/18 i C 37/19), w którym TSUE uznał, że zatrudnionemu, który po bezprawnym zwolnieniu zostanie przez sąd przywrócony do pracy przysługuje prawo do urlopu także za okres od zwolnienia do powrotu do firmy, gdyż pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji bezprawnego działania pracodawcy. 

W wyroku TSUE przypomniał, że dyrektywa 2003/88/WE gwarantuje pracownikom co najmniej cztery tygodnie płatnego urlopu. Jego celem jest odpoczynek od pracy i powinien być on powiązany z rzeczywistym czasem jej wykonywania. Istnieją jednak okoliczności niezależne od woli zatrudnionego, które uniemożliwiają uzależnienie płatnego wypoczynku od faktycznego wykonywania zadań. Chodzi np. o zwolnienie lekarskie (co do zasady pracownik nie traci urlopu za jego czas, choć faktycznie nie wykonywał pracy).

Zdaniem trybunału sytuacja osoby, która nie może świadczyć zadań z powodu bezprawnego zwolnienia, nie różni się zasadniczo od tej, która nie robi tego z powodu np. choroby (nie zależało to od jej woli i nie mogła tego przewidzieć). Nie powinna ona zatem ponosić negatywnych konsekwencji wadliwej decyzji pracodawcy. A zatem zatrudniony, który został bezprawnie zwolniony i następnie przywrócony do pracy, musi mieć zagwarantowane prawo do płatnego urlopu za okres od zwolnienia do przywrócenia. 

Więcej na temat wyroku TSUE możesz przeczytać tutaj.

Po dokonaniu analizy obowiązującego prawa ekspert Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu przygotował pracownikowi ponowne pismo do pracodawcy o przyznanie mu prawa do urlopu wypoczynkowego za okres od zwolnienia z pracy do powrotu do firmy. Jako podstawę prawną tego roszczenia ekspert wskazał ww. wyrok TSUE. Pracodawca po dokonaniu analizy stanu faktycznego uznał roszczenie pracownika i przyznał mu prawo do urlopu wypoczynkowego za ww. okres.

Jest to ewidentny przykład jak ważne jest bieżące śledzenie zmian w prawie pracy nie tylko krajowym ale także unijnym. Tylko dzięki odpowiedniemu przygotowaniu naszego eksperta pracownik zyskał prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wcześniej mu odmówiono. 

Zachęcamy więc wszystkich działaczy związkowych do bieżącego śledzenia zmian w obowiązującym prawie pracy a także do podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Natomiast wszystkich zapraszamy o lektury artykułów na naszej stronie, gdzie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Autor: Sławomir Szopiński

Źródło: Opracowanie własne

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy