Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Obradowało Prezydium Rady Krajowej OZZPT


koronawirus logo2

W dniach 12, 13 i 14 sierpnia 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu. Z uwagi na epidemię koronawirusa posiedzenie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Podczas posiedzenia zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Rady Krajowej OZZPT w I półroczu 2020 r. Prezydium Rady Krajowej OZZPT przyjęło również plan działania na II półrocze br.

Skarbnik Rady Krajowej wspólnie z sekretarzem Rady Krajowej OZZPT przekazali Krajowej Komisji Rewizyjnej dokumentację Związku w celu przeprowadzenia kontroli, po jej zakończeniu przedstawiciel KKR OZZPT zapoznał zebranych z wynikami kontroli.

Zebrani omówili poziom zaawansowania procedur związanych z wyrobieniem numerów NIP, REGON i profili zaufanych ePUAP dla Oddziałów Związku

Realizując program posiedzenia członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT zapoznali się ze sprawami dotyczącymi bieżącej działalności:

  1. OZZPT MOZ w Warszawie,
  2. OZZPT MOZ przy FedEx Express,
  3. OZZPT MOZ przy POLREGIO sp. z o.o. Zakład Łódzki w Łodzi,
  4. OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Członkowie Prezydium Rady Krajowej OZZPT wskazali na konieczność przeprowadzenia w formie warsztatów szkolenia dotyczącego wyrobienia nr NIP i REGON dla Oddziałów Związku oraz zasad sporządzania dokumentacji podatkowej CIT-8/O i sprawozdania finansowego MOZ a także założenia profilu zaufanego ePUAP dla poszczególnych MOZ.

W związku z wyczerpaniem programu posiedzenia, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT zakończył posiedzenie Prezydium Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy