Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Spotkanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w PR Łódź


Przewozy Regionalne

26 października 2018 roku w siedzibie Przewozy Regionalne spółka z o.o. Oddział Łódzki odbyło się spotkanie Dyrektora Oddziału z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy.

 

Regulamin pracyRozpoczynając spotkanie Pracodawca zaproponował stronie związkowej wprowadzenie, w oparciu o art 151 §4 Kodeksu pracy aneksu do regulaminu pracy wprowadzającego dla pracowników zespołu drużyn trakcyjnych limit 350 godzin nadliczbowych dla pracownika w danym roku kalendarzowym przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Uzasadniając potrzebę wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Pracodawca przekazał stronie związkowej analizę godzin nadliczbowych w zespole drużyn trakcyjnych. Poinformował także zebranych o bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy związanej z pozyskaniem nowych pracowników z tej grupy zawodowej.

Po przeprowadzonej dyskusji wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe wyraziły zgodę na wprowadzenie zaproponowanych przez pracodawcę zmian do Regulaminu Pracy.

W związku, ze wspólnym stanowiskiem wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, działających u pracodawcy, strony podpisały Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy.

Dworak_Bogusław
Bogusław Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Łódzki

W końcowej części spotkania strony uzgodniły, iż następne spotkanie w celu omówienia sytuacji kadrowej w zespole drużyn trakcyjnych odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 roku.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Bogusław Dworak, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Łódzki.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy