Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

ZFŚS – „Wczasy pod gruszą dla emeryta


Emerytura-30-krotność

Zgodnie z regulaminem ZFŚS, „wczasy pod gruszą” należą się pracownikom po złożeniu wniosku urlopowego na wypoczynek nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Emeryci nie mają możliwości złożenia takiego wniosku, ale uzyskują prawo do świadczeń z okazji świąt, zapomóg zdrowotnych, losowych i socjalnych oraz do innych dopłat, jak np. wycieczki czy kino. Czy jest możliwość, aby emerytom nie wypłacać tzw. wczasów pod gruszą?

 

W przypadku gdy jednym z kryteriów przyznawania dopłat do wypoczynku określonych w regulaminie ZFŚS jest wykorzystanie co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego, emerytom można nie przyznawać takich dopłat.

Magdalena Kasprzyk
Magdalena Kasprzak, doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń.

„Wczasy pod gruszą” to zwyczajowa nazwa świadczenia stanowiącego dopłatę do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie. Taki wypoczynek pracowników może korzystać z dofinansowania ze środków ZFŚS, pod warunkiem że przyznanie ulgowych usług i świadczeń, a także wysokość dopłat ze środków ZFŚS będą uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby, która jest uprawniona do korzystania z funduszu. Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie do wypoczynku przysługuje osobie uprawnionej do korzystania ze świadczeń funduszu tylko wówczas, gdy tak stanowi regulamin funduszu.

 Warunki otrzymania oraz termin wypłaty dofinansowania do „wczasów pod gruszą” powinny wynikać z postanowień takiego regulaminu. Regulamin funduszu określa zasady rozporządzania środkami funduszu oraz warunki korzystania z nich przez pracowników. Istotne jest jednak, aby postanowienia zawarte w takim regulaminie nie były sprzeczne z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązujące przepisy nie zawierają jednak szczegółowych regulacji w tym zakresie. W związku z powyższym, zamieszczenie warunku wykorzystania 14 dni urlopu wypoczynkowego, jako jednego z kryteriów przyznawania pracownikom dopłat do wypoczynku z ZFŚS, jest dopuszczalne.

Przyjmuje się, że przyznanie dofinansowania do „wczasów pod gruszą” nie powinno być uzależnione od wykorzystania urlopu, ale jedynie być przyznawane w oparciu o kryterium socjalne. Jeśli jednak w regulaminie funduszu znajduje się zapis, przyjmujący jako jedno z kryteriów przyznawania takiego dofinansowania wykorzystanie co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego, to można emerytowi „wczasów pod gruszą” nie wypłacać.

PODSTAWA PRAWNA

art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1316; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).

Autor: Magdalena Kasprzak

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy