Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Urlop macierzyński. Jaki jest jego wymiar? Czy matka musi go wykorzystać w całości?


u- macierzyński

Urlop macierzyński to zwolnienie od pracy, które przysługuje każdej pracownicy z tytułu urodzenia dziecka. Jaki jest jego wymiar? Czy matka musi wykorzystać go w całości? Czy podczas urlopu macierzyńskiego pracownica jest objęta szczególną ochroną? 

 

Urlop macierzyński – jaki jest jego wymiar?

Zgodnie z przepisami, długość urlopu macierzyńskiego jest zależna od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie – 20 tygodni,
 • w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie – 31 tygodni,
 • w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie – 33 tygodnie,
 • w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie – 35 tygodni,
 • w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie – 37 tygodni.

Co istotne, przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. W przypadku gdy pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem, rozpoczyna się on w dniu porodu.

Tydzień urlopu macierzyńskiego odpowiada 7 dniom liczonym od pierwszego dnia tego urlopu.

 

Czy matka musi wykorzystać cały wymiar urlopu macierzyńskiego?

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko,
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony-ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

By tak się stało pracownica składa pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

 

Urlop macierzyński – jakie szczególne sytuacje się z nim wiążą?

Przepisy odnoszą się również do szczególnych przypadków:

 • pobytu dziecka lub matki w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym,
 • śmierci dziecka lub matki,
 • porzucenia dziecka przez matkę,
 • niezdolności matki do samodzielnej egzystencji,
 • podjęcia przez matkę pracy, jeśli nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwach.

W wymienionych sytuacjach część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownik-ojciec dziecka lub pracownik-inny członek rodziny. Z kolei możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu-ojcowi dziecka albo ubezpieczonemu-innemu członkowi rodziny.

 

Czy pracownikom przysługuje szczególna ochrona w okresie urlopu macierzyńskiego?

Zarówno w okresie ciąży, jak również w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o jego udzielenie do dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może:

 • prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem,
 • wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z tą pracownicą lub tym pracownikiem, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z ich winy i reprezentująca pracownicę lub pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Autor: Kinga Klag-Perewizny

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy