Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

UTK wyjaśnia – Ułatwienia dla pracowników kolejowych wprowadzone przez nową tarczę antykryzysową


logo UTK

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie epidemii wprowadza ułatwienia dla pracowników kolejowych

 

Szkolenia okresowe i sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia, sprawdzianu albo egzaminu przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia, sprawdzianu albo egzaminu ulega przedłużeniu o 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii), albo stanu epidemii.

Egzaminy okresowe dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych, kierowników pociągu, ustawiaczy, manewrowych, rewidentów taboru, automatyków, toromistrzów, dróżników przejazdowych oraz prowadzących pojazdy kolejowe

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie egzaminów okresowych, o których mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46).

W przypadku gdy termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin przeprowadzenia tego egzaminu ulega przedłużeniu o 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Przedłużenie ważności badań lekarskich i psychologicznych

Nowa specustawa (art. 15zzzy) wprowadziła w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszenie przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych:

  1. osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności (art. 22a ust. 11 ustawy o transporcie kolejowym);
  2. osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności (art. 22b ust. 22 ustawy o transporcie kolejowym);
  3. pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (art. 22d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym);
  4. pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego (art. 22d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym);
  5. funkcjonariuszy straży ochrony kolei (art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym).

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu o 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Uwaga! Wszystkich pozostałych pracowników obowiązują ogólne zasady przedłużenia ważności badań okresowych o 60 dni. Zasady te wprowadziła poprzednia nowelizacja specustawy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy