Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W Intercity rozmawiano o modyfikacji systemu wynagrodzeń oraz o nowych wzorach ubiorów identyfikacyjnych


Pasażerowie wysiadają z pociągów. W pierwszym kwartale tego roku kolejowe spółki przewiozły o ponad 2,5 mln podróżnych mniej niż przed rokiem

Modyfikacja systemu wynagrodzeń oraz nowe wzory ubiorów identyfikacyjnych były tematami spotkania przedstawicieli Zarządu PKP Intercity S.A. z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Spółce.

 

W pierwszej części spotkania omówiono najważniejsze zmiany, jakie zaszły w ustawie o związkach zawodowych od pierwszego stycznia 2019 roku, które mają bezpośredni wpływ na współpracę Pracodawcy ze stroną społeczną.

W czasie dyskusji poruszono konieczność zmian w ZUZP. Strony wspólnie ustaliły że wprowadzenie zmian można dokonać poprzez wprowadzenia protokółu dodatkowego do obecnego Układu lub poprzez wypowiedzenie obecnego ZUZP i wynegocjowanie nowego Układu.

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

W części dotyczącej modyfikacji systemu wynagrodzeń Pracodawca zapewnił o chęci kontynuowania prac nad modyfikacją systemu wynagradzania. Jednocześnie podkreślając dużą czasochłonność wypracowania całościowej koncepcji Pracodawca zaproponował na początku wyłączenie z zasad wynagradzania wg ZUZP wybranych stanowisk (instruktorzy, stanowiska nierobotnicze) oraz likwidację dodatku stażowego w zamian za zróżnicowanie wynagrodzeń zasadniczych powiązane z gradacją poziomów stanowisk.

Propozycja Pracodawcy, wyłączenia z zasad wynagrodzenia wg ZUZP stanowisk instruktora i maszynisty instruktora, umotywowana koniecznością większego zaangażowania instruktorów w działalność szkoleniową i nadzorczą spotkała się z przychylnym przyjęciem strony społecznej.

Pracodawca zobowiązał się przekazać stronie społecznej projekt protokołu dodatkowego wyłączającego stanowiska instruktora i maszynisty instruktora z zasad wynagradzania wg ZUZP wraz ze statystyką wynagrodzeń w tych grupach zawodowych do 25 stycznia br.

sebasian dworak
Sebastian Dworak, członek Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Ustalono, że Strona Społeczna przekaże Pracodawcy uwagi do 5 lutego, a spotkanie poświęcone ustaleniu nowych stawek wynagrodzeń instruktorów i parafowaniu protokołu dodatkowego wyznaczono na dzień 12 lutego br.

W dalszej części spotkania Pracodawca przedstawił związkom zawodowym nowe wzory ubiorów identyfikacyjnych dla pracowników drużyn konduktorskich, doradców klienta, kasjerów i maszynistów. Prezentację nowych wzorów ubioru identyfikacyjnego możesz po zalogowaniu się na stronę przeznaczoną dla członków OZZPT (www.ozzpt.org.pl/strona-dla-czlonkow-ozzpt).

Zaprezentowane przez Pracodawcę wzory ubiorów identyfikacyjnych spotkały się z dużą aprobatą ze strony uczestników spotkania. Pomimo tego przedstawiciele strony społecznej zgłosili kilka uwag dotyczących bieżącego użytkowania poszczególnych części ubioru identyfikacyjnego a także podatności na uszkodzenia podczas prania i konserwacji. Najwięcej kontrowersji wzbudziły kwestie noszenia czapki lub toczka. Poszczególne organizacje związkowe wyraziły swoje zdanie w tej kwestii. Zdaniem przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Pracodawca powinien zrezygnować czapka i toczka jako elementu umundurowania.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Sebastian Dworak, członek Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

O wynikach dalszych prac związanych z modyfikacją systemu wynagradzania oraz nowych wzorów ubioru identyfikacyjnego będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Sebastian Dworak

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy