Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W Intercity uzgodniono nagrodę z okazji Święta Kolejarza


husarz elektrowóz pkp intercity

W dniu 14 listopada 2019 r., w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy, z reprezentującymi pracowników Centralami Związków Zawodowych, dotyczące zwiększenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza.

 

Pierwsze spotkanie w tej sprawie obyło się  29 października br. (pisaliśmy o tym tutaj) jednak strony nie osiągnęły porozumienia.

Kontynuując rozmowy, po wnikliwej dyskusji i zapoznaniu się Pracodawcy, z opiniami Strony Społecznej Zarząd Spółki PKP Intercity S.A. postanowił przyznać nagrody wszystkim pracownikom Centrali i Zakładów Spółki, zatrudnionych w Spółce nie później niż 2 stycznia 2019 r. i jednocześnie pozostającym w zatrudnieniu w Spółce na podstawie umowy o pracę w całym okresie od 2 stycznia 2019 roku do 25 listopada 2019 roku, w kwocie 250 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat, z wyłączeniem pracowników:

  • którym wymierzono karę porządkową i do dnia 25 listopada 2019 r. kara ta nie została uznana za niebyłą,
  • Będących w dniu 25 listopada 2019 r. w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, chyba że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest odejście na emeryturę lub rentę.

Ww. nagroda zostanie wypłacona w terminie do 10 grudnia 2019 r.

Przypominamy, że na zasadach zawartych w ZUZP, pracownikom przysługuje również gratyfikacja z okazji Święta Kolejarza (200 zł brutto czyli uprawniony pracownik otrzyma 200 zł brutto gratyfikacji + 250 zł brutto nagrody. Razem 450 zł brutto).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
fot. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT
Sebastian Dworak
fot. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy