Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

W PKP Intercity rozmawiano o problemach w pracy drużyn konduktorskich


lokomotywa Pessa gamma

10 grudnia br., w Warszawie, w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. obyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z działającymi w Spółce Centralami Związków Zawodowych, dotyczące pracy drużyn konduktorskich.

 

Bezpieczeństwo pracy drużyn konduktorskich, sprawy związane z praniem i naprawą mundurów służbowych, zasady organizacji pracy, obiegów i obsady drużyn konduktorskich a także podsumowanie postępów pracy zespołu ds. Instrukcji BR-21 wypełniły tematykę spotkania.

W pierwszej części spotkania omówiono szczegółowo przypadek napaści na kierownika pociągu, z Zakładu Centralnego, podczas pełnienia obowiązków służbowych. Pracodawca przedstawił działania jakie podjęła Spółka aby ująć sprawcę ww. czynu.

Po przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej zwiększenia bezpieczeństwa pracowników drużyn konduktorskich podczas pełnienia obowiązków służbowych Pracodawca poinformował stronę społeczną, że:

  1. od stycznia 2020 r. zostanie wdrożony pilotażowy program wyposażenia drużyn konduktorskich w indywidualne kamery;
  2. zostaną przeprowadzone cykliczne szkolenia dotyczące zachowania się pracowników drużyn konduktorskich w przypadku występowania potencjalnych zagrożeń. Szkoleniami zostaną objęci wytypowani przedstawiciele (liderzy) spośród drużyn konduktorskich, którzy przejdą przeszkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy ABW a następnie przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności, innym pracownikom drużyn konduktorskich podczas szkoleń okresowych;
  3. w nowym rozkładzie jazdy 2020 / 2021 każdy pociąg nocny będzie miał dedykowaną ochronę na wybranych odcinkach.

W drugiej części spotkania omówiono kwestie związane z BHP. Pracodawca poinformował przedstawicieli Central związkowych iż w najbliższym czasie 20 sztuk EZT zostanie wyposażonych w defibrylatory, docelowo pracodawca deklaruje chęć wyposażenia wszystkich EZT w tego rodzaju sprzęt medyczny. 

W części dotyczącej ryczałtu za pranie i reperację odzieży ustalono kwotę 143,50 zł jako kwartalny ryczałt, który będzie waloryzowany zgodnie ze wskaźnikami GUS w styczniu każdego roku.

Oceniając postęp prac nad Instrukcją Br-21 przedstawiciel pracodawcy wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami związków zawodowych wchodzących w skład zespołu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że prace nie są jeszcze zakończone lecz zbliżają się do końca. Najbliższe spotkanie zespołu roboczego odbędzie się 19.12.2019 r. i będzie dotyczyło nowych punktów instrukcji, które obecnie nie są uwzględnione lub nie są w sposób wyraźny podkreślone.

W ostatniej części spotkania uzgodniono powołanie Zespołu roboczego, którego zadaniem będzie nadzór nad bieżącą  organizacją pracy drużyn konduktorskich, obiegami oraz obsadą, itp. Pierwsze spotkanie ww. zespołu roboczego na 04.02.2020 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu i kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzenia w PKP Intercity podpisane przez strony
fot. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT
Sebastian Dworak
fot. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy