Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – ciąg dalszy rozmów dotyczących zmian w regulaminach


W dniu 29 czerwca 2018r. w Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. 

Podczas spotkania Pracodawcy z reprezentującymi pracowników Związkami Zawodowymi, które odbyło się 16 grudnia br., w Warszawie i dotyczyło zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w części dotyczącej systemu wynagrodzeń.

 

Rozpoczynając spotkanie przedstawiciel Pracodawcy zaproponował aby postawą rozmów były zmiany w ZUZP zaproponowane przez Pracodawcę (pisaliśmy o tym tutaj) dotyczące zmian w systemie wynagrodzeń.

W dalszej części spotkania Pracodawca zaproponował włączenie do wynagrodzenia zasadniczego następujących składników:

  1. premii regulaminowej (15% wynagrodzenia zasadniczego) – propozycja Pracodawcy włączenia kwoty 290 zł;
  2. wynagrodzenia za pracę w warunkach uciążliwych lub niebezpiecznych;
  3. ekwiwalent za pranie i reperację odzieży – propozycja Pracodawcy włączenie kwoty 12 zł;
  4. ryczałt za posiłki regeneracyjne – propozycja Pracodawcy włączenie kwoty 31 zł;

Strona społeczna nie zaakceptowała propozycji Pracodawcy wnioskując o przeprowadzenie negocjacji kwot zaproponowanych przez Pracodawcę.

Strony wspólnie ustaliły aby pozostawić w takiej formie jakiej dziś występują następujących składników wynagrodzenia:

  • dodatek za pracę w niedzielę i święta;
  • dodatek funkcyjny;
  • gratyfikacja pieniężna z okazji Święta Kolejarza.

Strona społeczna głosiła wniosek aby Pracodawca przygotował informacje dotyczącą wszystkich składników wynagrodzeń, które występują w wynagrodzeniach pracowników.

Strony postanowiły, że termin następnego spotkania zostanie ustalony w trybie roboczym.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Agnieszka Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy