Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

W POLREGIO uzgodniono zasady wzrostu wynagrodzeń


Polregio-pociąg-zima

14 stycznia br. w Łodzi obyło się spotkanie Dyrektora POLREGIO sp. z o.o. Łódzkiego Zakładu w Łodzi z reprezentującymi pracowników przedstawicielami związków zawodowych. Podczas spotkania strony ustaliły zasady podziału środków na podwyższenie wynagrodzenia.

 

Podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników POLREGIO sp. z o.o. wynika z zapisów porozumienia z dnia 5 kwietnia 2019 r. zawartego pomiędzy zarządem „Przewozy Regionalne sp. z o.o. a Związkami Zawodowymi.

W drodze negocjacji partnerzy społeczni wspólnie uzgodnili zasady podziału środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników POLREGIO sp. z o.o. Łódzkiego Zakładu w Łodzi. Uzgodnienie przewiduje, że:

 1. Fundusz (miesięczny) dla POLREGIO sp. z o.o. Łódzkiego Zakładu w Łodzi, na wdrożenie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego z dniem 01.01.2021 r. stanowi iloczyn kwoty 250,00 zł brutto i liczby pracowników wynagradzanych wg ZUZP, będących w stanie zatrudnienia w dniu 31 sierpnia 2020 roku (w przeliczeniu na etaty) i pozostających w zatrudnieniu na dzień 01 stycznia 2021 r.
 2. Akcją podwyżki wynagrodzenia zasadniczego zostaną objęci również pracownicy przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie wychowawczym i urlopie bezpłatnym w celu odbycia ćwiczeń wojskowych.
 3. Podwyżką nie zostaną objęci pracownicy:
  • zatrudnieni po 31 sierpnia 2020 r.,
  • znajdujący się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z inicjatywy pracownika,
  • z którymi od dnia 01.01.2021 r. zostanie rozwiązana umowa o prace bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy,
  • wynagradzani na podstawie uchwały Zarządu Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.
 4. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w POLREGIO sp. z o.o. Łódzkim Zakładzie w Łodzi, wdrożona od 01.01.2021 r. wyniesie średnio 250,00 zł brutto na jednego pracownika i zostanie podzielona na poszczególne zespoły pracownicze jako iloczyn ww. kwoty i ilości pracowników w danym zespole. Odstępstwo od przyjętej kwoty nie wpłynie na średnią kwotę podwyżki w danym zespole.
 5. Podczas realizacji podwyżki wynagrodzenia zasadniczego należy dążyć do łagodzenia dysproporcji płacowych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach pracy uwzględniając:
  1. dyspozycyjność, zaangażowanie i staranność w wykonywaniu obowiązków pracowniczych z zachowaniem zasady określającej minimum podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nie mniej niż 200,00 zł brutto ale nie więcej niż 300,00 zł brutto;
  2. dotychczasowy przebieg zatrudnienia i ewentualne stosowane wobec pracownika kary porządkowe i / lub kary finansowe.
 6. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego dla danego pracownika podlega opiniowaniu przez Naczelnika Sekcji / Działu lub kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas negocjacji reprezentował kol. Bogusław Dworak, przewodniczący OZZPT MOZ przy Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych.

Opracował: Sławomir Szopiński

 

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Nasz profil Facebook

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Kalendarz wpisów

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archiwum