Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Warto przeczytać: Wiadomości z ZUS


ZUS wysyła deklaracje podatkowe PIT. Kto je otrzyma?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2017 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Otrzymają je więc przede wszystkim emeryci i renciści.

Deklaracje będą wysyłane do podatników sukcesywnie, nie później niż do końca lutego 2018 r.

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowym rocznym zeznaniu PIT.

Oświadczenie PIT-OP – jak przekazać 1 proc. podatku?

Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie od organu rentowego (nie mają żadnych odliczeń) nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1 proc. na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP.

Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odliczenie od dochodu

Osoby, które mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Deklaracje PIT przesyłane przez ZUS

Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT znajdą się następujące formularze:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11  – otrzymają osoby, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

PIT-8C – informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

UWAGA !!! Kalkulator ZUS szwankuje. Źle wylicza Polakom emerytury

Przechodzisz na emeryturę i chcesz sprawdzić, jakiej wysokości otrzymasz świadczenie? Lepiej zapytaj o to doradcy. Kalkulator udostępniony przez ZUS nie podaje prawidłowych wyliczeń. Szwankuje zarówno narzędzie dostępne na stronie internetowej, jak i to, z którego korzystają osoby mające konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Na czym polega problem? Jak przypomina „DGP”, w październiku 2017 r. weszła ustawa obniżająca wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Osoby, które w styczniu (czyli w czwartym miesiącu obowiązywania ustawy) skończyły obniżony wiek, nie mogły wskazać go jako deklarowanego roku przejścia na emeryturę. – Kalkulator wymusza bowiem wybranie wieku 61 (u kobiet) lub 66 lat (u mężczyzn) – wskazuje dziennik.

Trzy różne wyniki

Dziennik przetestował kalkulator na konkretnym przykładzie. Według wyliczeń doradcy, kobieta po 40 latach pracy, która w tym roku przejdzie na emeryturę, otrzyma około 3 tys. zł, a pracując dwa lata dłużej – o prawie 500 zł więcej.

Z kolei kalkulator ZUS nie tylko nie może policzyć świadczenia dla 60 lat, tylko dla 61, ale co ciekawsze – zamiast jednej emerytury liczy dwie. I to różne. Jak podaje „DGP” Pierwsza jest ustalana na podstawie ogólnej prognozy wysokości waloryzacji w ciągu dwóch lat – wychodzi wyższa niż ta ustalona przez doradcę, i to o prawie 300 zł. Z kolei druga uwzględnia inflację za 2018 r. i jest niższa o ok. 80 zł.

Centrala ZUS w rozmowie z Dziennikiem broni się tłumacząc, że kalkulator oblicza prognozowane, a nie rzeczywiste wysokości emerytur. Prawdziwą wysokość ZUS wyliczy po złożeniu przez ubezpieczonego wniosku o emeryturę.

Kalkulator i tak mało popularny

Takie podejście podważa sens istnienia kalkulatora. Ale i tak nie jest on zbyt popularny wśród przeszłych emerytur. „DGP” podaje, że doradcy emerytalni od początku swojej działalności wykonali łącznie prawie 640 tys. obliczeń, podczas gdy w styczniu z kalkulatora na stronie internetowej skorzystało zaledwie 13,9 tys. osób plus 80 tys. tych, którzy mają konto na portalu PUE.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy