Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Wybory zarządu OZZPT MOZ w Warszawie Komisji Oddziałowej w Tłuszczu


Wybory KO Tłuszcz wyróżniające

W dniach 7 – 9 listopada 2018 r. w Tłuszczu odbyły się wybory Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie Komisji Oddziałowej w Tłuszczu.

 

Wybory przeprowadzono na podstawie Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz Regulaminu wyborczego. Po uzyskaniu zgody Rady Krajowej OZZPT jako najwłaściwszą metodę przeprowadzenia wyborów uznano „wybory z urną”.

Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów nadzór sprawowała komisja skrutacyjna w składzie Wiesław Bielacki, Tomasz Brzozowski oraz Henryk Dobkowski.

Zgłoszono cztery kandydatury na członków zarządu OZZPT MOZ w Warszawie Komisja Oddziałowa w Tłuszczu. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano skład zarządu na kadencję 2018 – 2022 w składzie:

  1. Waldemar Jankiewicz, przewodniczący;
  2. Edyta Twardziak, wiceprzewodnicząca;
  3. Łukasz Zdunek, członek zarządu.

Nowo wybranemu zarządowi życzymy samych sukcesów w działalności związkowej.

 

Zarząd OZZPT MOZ w Warszawie Komisja Oddziałowa w Tłuszczu

Waldemar Jankiewicz, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie Komisji Oddziałowej w Tłuszczu
Edyta Twardziak, wiceprzewodnicząca OZZPT MOZ w Warszawie Komisji Oddziałowej w Tłuszczu
Łukasz Zdunek, członek zarządu OZZPT MOZ w Warszawie Komisji Oddziałowej w Tłuszczu

Autor: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy