Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu


kzd2022

Wybór nowego składu Rady Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT a także uchwalenie nowego Statutu Związku oraz nowej treści Regulaminów wydanych na jego podstawie były głównymi tematami obrad Krajowego Zjazdy Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, który obradował w Warszawie w dniach 09-11 maja 2022 r.

 

Nowy statut Związku

Po przeprowadzonej dyskusji mając na uwadze ilość proponowanych zmian Delegacji podjęli decyzję o uchwaleniu nowego Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu oraz nowych regulaminów wydanych na jego podstawie. Z treścią ww. dokumentów możesz zapoznać się tutaj.

 

Wyróżnieni członkowie związku

zasłużony
Fot. Kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła

Na wniosek przewodniczącego Rady Krajowej OZZPT Krajowy Zjazd Delegatów OZZPT wyróżnił Statuetką „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu:

 1. Katarzynę Kolczycką-Nowodyła,
 2. Jarosława Stafę,
 3. Sławomira Szopińskiego.

Ponadto Krajowy Zjazd Delegatów OZZPT wyróżnił Dyplomem uznania ośmiu członków OZZPT wyróżniających się swoją podstawą w działalności na rzecz Związku. Wyróżnienie otrzymali:

 1. Bogusław Dworak,
 2. Andrzej Pilis,
 3. Marzena Lesiakowska,
 4. Dominika Kurjanowicz-Szymańska,
 5. Agnieszka Wiśniewska,
 6. Dariusz Dyjaczenko,
 7. Rafał Nowak,
 8. Sebastian Dworak.
kzd2022
Fot. Wyróżnieni Dyplomem uznania: kol. Dariusz Dyjaczenko, kol. Rafał Nowak, kol. Bogusław Dworak

 

Wybory nowej Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT:

W kolejnej części Zjazdu Delegaci wybrali nowy skład Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej OZZPT na kadencję 2022-2027.

Nowo wybrana Rada Krajowa OZZPT:

 1. Ryszard Filochowski, przewodniczący,
  rfp
  Fot. Kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT
 2. Andrzej Pilis, wiceprzewodniczący,
 3. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący,
 4. Jarosław Stafa, wiceprzewodniczący,
 5. Norbert Bartman, wiceprzewodniczący,
 6. Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący,
 7. Bogusław Dworak, wiceprzewodniczący,
 8. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca,
 9. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący,
 10. Dariusz Kopik, wiceprzewodniczący,
 11. Joanna Wyciślik, skarbnik,
  akkr
  Fot. Kol. Anna Kobani, członek KKR OZZPT
 12. Sławomir Szopiński, sekretarz,
 13. Joanna Perucka, członek, 
 14. Edyta Twardziak, członek,
 15. Robert Kwiatkowski, członek,
 16. Robert Knop, członek,
 17. Dominika Gawin, członek,
 18. Agnieszka Wiśniewska, członek,
 19. Marek Wróbel, członek,
 20. Radosław Lesiak, członek,
 21. Jonatan Biela, członek,
 22. Trajana Łaszczyńska, członek,
 23. Marcin Szybura, członek,
 24. Artur Rybak, członek,
 25. Rafał Kalamat, członek,
 26. Grzegorz Speizer, członek.

Osoby wymienione w pkt. 1-12 tworzą Prezydium Rady Krajowej OZZPT.

Krajowa Komisja Rewizyjna OZZPT:

 1. Katarzyna Szlęk, przewodnicząca KKR OZZPT;
 2. Aneta Płoszka, wiceprzewodnicząca KKR OZZPT;
 3. Krzysztof Dłubała, wiceprzewodniczący KKR OZZPT;
 4. Anna Kobani, członek KKR OZZPT,
 5. Mariusz Giziński, członek KKR OZZPT.

 

Powołanie struktur branżowych

Obradujący Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę o powołaniu na szczeblu krajowym następujących struktur branżowych:

 • Branża Transportu Drogowego, obejmująca swoim zasięgiem struktury organizacyjne OZZPT działające w Spółkach: FedEx Expres Poland Sp. z o.o. oraz „AVILOG” Polska Sp. z o.o.;
 • Branża Transportu Kolejowych Spółek Samorządowych, obejmująca swoim zasięgiem struktury organizacyjne OZZPT działające w Spółkach: Koleje Dolnośląskie S.A., POLREGIO S.A., „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Oddziała Usług Utrzymania oraz Koleje Śląskie sp. z o.o.;
 • Branża Transportu Kolejowych Spółek PKP S.A., obejmująca swoim zasięgiem struktury organizacyjne OZZPT działające w Spółkach: „PKP Intercity” S.A. oraz PKP PLK S.A.

Podczas obrad Delegaci rozpatrzyli wszystkie złożone wnioski formalne. Szczegółowo omówiono również trudną sytuację Spółki POLREGIO S.A. związaną z wyznaczonym strajkiem.

Krajowy Zjazd Delegatów wytyczył również kierunki działań Związku w roku 2022. 

Opracowanie: Zespół redakcyjny

Zdjęcia wykonał kol. Sebastian Dworak

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy