Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Międzyzakładowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie


Logo OZZPT

W dniach 29 i 30 kwietnia w Warszawie Obradował Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie, który dokonał wyboru nowych władz związku na następną kadencję.

 

Podczas obrad Zjazdu Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu za ostatnie cztery lata kadencji. Prezentując sprawozdanie dotychczasowy przewodniczący Zarządu OZZPT MOZ w Warszawie podziękował wszystkim członkom Zarządu za zaangażowanie i owocną pracę na rzecz Związku.

W dalszej części obrad Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z całokształtem działalności finansowej Związku, w końcowej części wystąpienia prezentując uchwałę Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej zwrócił się do zgromadzonych z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd delegatów w drodze Uchwały udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W drodze przeprowadzonych wyborów Międzyzakładowy Zjazd Delegatów OZZPT MOZ w Warszawie wybrał nowy zarząd oraz nowy skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej.

Bartman Norbert
Kol. Norbert Bartman, przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie

Przewodniczącym Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie w okresie nowej kadencji (2019-2023) ponownie został wybrany kol. Norbert Bartman. Nadzór nad prawidłowością działania nowo wybranego Zarządu bezie sprawować Międzyzakładowa Komisja Rewizyjne pod przewodnictwem kol. Bogdana Szynkielewskiego.

W dalszej części obrad Zebrani przyjęli nowy Plan kont oraz nową Politykę rachunkowości. Określono także plan działalności finansowej na rok 2019.

Delegaci zostali zapoznani z planami Zarządu dotyczącymi wyrobienie sztandaru Związku oraz koniecznymi działaniami w tyt zakresie.

Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów nadzór sprawował zespół Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu w składzie: kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Sebastian Dworak, członek Rady Krajowej OZZPT. 

Nowo wybranym władzom Związku życzymy udanej pracy oraz samych sukcesów.

Autor: Sebastian Dworak

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy