Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Z obrad Prezydium Rady Krajowej OZZPT


Prezydium RK OZZPT

W dniach 19, 20 i 21 października br., w Warszawie obradowało Prezydium Rady Krajowej OZZPT. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej.

 

Mając na uwadze lawinowo rosnąca ilość zarażeń koronawirusem Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęło uchwałę a sprawie natychmiastowego przejścia wszystkich komórek organizacyjnych związku oraz ich organów statutowych na pracę zdalną.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy dotyczące współpracy Związku z OPZZ ze szczególnym uwzględnieniem spraw omawianych na ostatnim posiedzeniu Branży Transport OPZZ (pisaliśmy o tym tutaj). Szczegółowo omówiono także projekt ustawy o czasie pracy maszynistów.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy związane z oferta kancelarii prawnej COSTUS dotyczące ubezpieczenia dodatkowego dla członków OZZPT i ich rodzin.

Zebrani zostali poinformowani o rozszerzeniu działalności OZZPT w związku z uruchomieniem nowej Komisji Oddziałowej w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., która organizacyjnie został przypisana do OZZPT MOZ przy PKMP Intercity S.A. (pisaliśmy o tym tutaj).

Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w warsztatach praktycznych dotyczących zakładania profilu zaufanego ePUAP dla komórek organizacyjnych Związku. Zebrani pozytywnie odnieśli sie to tego typu warsztatów. Zwrócono uwagę na konieczność zorganizowania w podobnej formie warsztatów dotyczących przygotowania dokumentacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji podatkowej CIT-8/O oraz sprawozdania finansowego.

W kolejnej części posiedzenia omówiono problemy występujące w poszczególnych komórkach organizacyjnych OZZPT związanych z pandemią COVID-19. Omówiono także postęp w zakładaniu dla oddziałów Związku nr REGON i NIP.

W wolnych wnioskach podniesiono problem identyfikacji wizualnej członków Związku. Członkowie Prezydium podjęli decyzję o zamówieniu dla członków Związku znaczków identyfikacyjnych.

Materiał opracował: Sławomir Szopiński

 

 

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy