Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Z obrad Prezydium Rady Krajowej OZZPT


Prezydium RK OZZPT

W dniach 19, 20 i 21 października br., w Warszawie obradowało Prezydium Rady Krajowej OZZPT. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej.

 

Mając na uwadze lawinowo rosnąca ilość zarażeń koronawirusem Prezydium Rady Krajowej OZZPT podjęło uchwałę a sprawie natychmiastowego przejścia wszystkich komórek organizacyjnych związku oraz ich organów statutowych na pracę zdalną.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy dotyczące współpracy Związku z OPZZ ze szczególnym uwzględnieniem spraw omawianych na ostatnim posiedzeniu Branży Transport OPZZ (pisaliśmy o tym tutaj). Szczegółowo omówiono także projekt ustawy o czasie pracy maszynistów.

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy związane z oferta kancelarii prawnej COSTUS dotyczące ubezpieczenia dodatkowego dla członków OZZPT i ich rodzin.

Zebrani zostali poinformowani o rozszerzeniu działalności OZZPT w związku z uruchomieniem nowej Komisji Oddziałowej w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., która organizacyjnie został przypisana do OZZPT MOZ przy PKMP Intercity S.A. (pisaliśmy o tym tutaj).

Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w warsztatach praktycznych dotyczących zakładania profilu zaufanego ePUAP dla komórek organizacyjnych Związku. Zebrani pozytywnie odnieśli sie to tego typu warsztatów. Zwrócono uwagę na konieczność zorganizowania w podobnej formie warsztatów dotyczących przygotowania dokumentacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji podatkowej CIT-8/O oraz sprawozdania finansowego.

W kolejnej części posiedzenia omówiono problemy występujące w poszczególnych komórkach organizacyjnych OZZPT związanych z pandemią COVID-19. Omówiono także postęp w zakładaniu dla oddziałów Związku nr REGON i NIP.

W wolnych wnioskach podniesiono problem identyfikacji wizualnej członków Związku. Członkowie Prezydium podjęli decyzję o zamówieniu dla członków Związku znaczków identyfikacyjnych.

Materiał opracował: Sławomir Szopiński

 

 

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum