Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Zmiana czasu w marcu 2019 r. a czas pracy


Czas letni 2019

Zmiana czasu w marcu 2019 r. polega na przestawieniu wskazówek zegara w nocy z godziny 2:00 na 3:00 czyli o jedną godzinę do przodu. Jest to zmiana czasu zimowego na czas letni. Pracownicy wykonujący pracę w noc zmiany czasu będą pracowali krócej. Czy za nieprzepracowaną godzinę należy im się wynagrodzenie?

 

W 2019 r. nadal przestawiamy zegarki

Zmiana czasu w 2019 r. będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Pomysł polegający na jej zniesieniu być może dojdzie do skutku, ale jeszcze nie w tym roku. Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej wszystkie państwa utraciłyby możliwość stosowania sezonowych zmian czasu. Konieczna jest bowiem w dalszym ciągu harmonizacja rynku UE. Gdyby część państw pozostała przy zmianach czasu, a część ustaliłaby jeden czas, spowodowałoby to liczne problemy, np. w świadczeniu usług transportowych czy funkcjonowaniu systemów informacyjnych. W związku z tym KE postuluje, aby każde państwo członkowskie wybrało, jakim czasem chce się posługiwać.

Marzec 2019 – zmiana na czas letni

Praca w godzinach nadliczbowychZgodnie z ustawą o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce stosuje się dwa rodzaje czasu: środkowoeuropejski (tzw. zimowy) i letni środkowoeuropejski (tzw. letni). Ustawa upoważnia Prezesa Rady Ministrów do wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego. Powinien z co najmniej jednorocznym wyprzedzeniem podać dokładne daty zmiany czasu z letniego na zimowy i z zimowego na letni. Zgodnie z powyższym dnia 3 listopada 2016 r. wydano Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021. W świetle rozporządzenia do wiosennej zmiany czasu dojdzie w nocy z 30 na 31 marca. Wskazówki zegara należy przestawić z 2:00 na 3:00, a więc o jedną godzinę do przodu. Czas letni będzie obowiązywał do dnia 27 października 2019 r.

Praca w nocy zmiany czasu a liczba przepracowanych godzin

Praca w noc z 30 na 31 marca 2019 r. wiąże się z przepracowaniem mniejszej liczby godzin. Jeśli pracownik normalnie wykonuje pracę od 22:00 do 6:00, tej nocy będzie w pracy nie 8, lecz 7 godzin. Za ile godzin należy wypłacić mu wynagrodzenie? Czy dodatek za pracę w nocy nalicza się od 8 czy od 7 godzin?

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas przepracowany: „Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

Dopuszcza się jednak możliwość zapłaty za czas niewykonywania pracy, jeśli przepisy prawa pracy tak stanowią. Brak jest jednak regulacji stanowiącej o należnym wynagrodzeniu za godzinę niewykonywania pracy wynikającą ze zmiany czasu z zimowego na letni. Mimo wszystko, uważa się, że brak wynagrodzenia za ten czas byłby dla pracownika krzywdzący. Nieprzepracowanie odcinka czasu od godziny 2:00 do godziny 3:00 nie odbywa się z winy pracownika.

Wynagrodzenie za 8 godzin pracy

W marcu 2019 r. pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy powinien przepracować 168 godzin. Jednak ze względu na zmianę czasu osoby wykonujące pracę w nocy z 30 na 31 marca przepracują w rzeczywistości 167 godzin. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie zgodne z przewidzianym wymiarem czasu pracy, czyli za 168 godzin. Oznacza to, że wynagrodzenie za pracę w noc zmiany czasu należy się za 8 godzin pracy.

Dodatek za pracę w nocy

Nie ma wątpliwości, że w omawianym przypadku za nieprzepracowaną godzinę pracownikowi nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy. Pracodawca powinien wypłacić dodatek za prace w nocy jedynie za 7 godzin pracy.

Stawka godzinowa

Pracę w nocy zmiany czasu z zimowego na letni mogą wykonywać również pracownicy wynagradzani stawką godzinową. Jak należy postąpić w tej sytuacji? Nie ma jednolitej doktryny co do wynagradzania takich pracowników. Część ekspertów uważa, że pracodawca za nieprzepracowaną godzinę powinien wypłacić wynagrodzenie przestojowe. Zdaniem innych należy wypłacić normalne wynagrodzenie. W następstwie braku jednoznacznych uregulowań prawnych wybór rodzaju wynagrodzenia leży po stronie pracodawcy.

Zaplanowanie dodatkowej godziny pracy

Nie ma przeszkód prawnych do ustalenia przez pracodawcę dodatkowej godziny pracy w okresie rozliczeniowym, w którym dochodzi do zmiany czasu zimowego na letni. Wówczas dojdzie do wyrównania wymiaru czasu pracy przewidzianego na marzec 2019 z rzeczywistą liczbą przepracowanych godzin. Pracodawca musi jednak pamiętać, aby w podstawowym systemie czasu pracy nie naruszyć dobowej normy.

Autor: Emilia Panufnik

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Udostępnij ten post

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy