Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Zmiany w BHP od 1 stycznia 2019 roku


szkolenie bhp

Pracodawcy od 1 stycznia 2019 r. będą przeprowadzać mniej szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Ponadto zadania służby bhp będzie mógł pełnić pracodawca zatrudniający do 50 pracowników. Dotyczyć to będzie przedsiębiorców, którzy ukończyli szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp i zostali zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

 

Szkolenia bhp

szkolenie bhpOd 1 stycznia 2019 r. zaczyna obowiązywać regulacja, zgodnie z którą szkolenia okresowe bhp zasadniczo nie będą wymagane dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Chodzi tu o grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Przy czym brak konieczności odbycia szkoleń okresowych przez ww. pracowników może zostać uchylony, jeśli potrzebę ich przeprowadzenie wskaże dokonana przez pracodawcę ocena ryzyka zawodowego.

Grupy działalności, dla których określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, czyli od 1 do 3 włącznie to m.in.:

 • produkcja odzieży;
 • produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
 • poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
 • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi;
 • naprawa pojazdów samochodowych;
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
 • transport lotniczy;
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • informacja i komunikacja;
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • działalność detektywistyczna i ochroniarska;
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
 • administracja publiczna i obrona narodowa;
 • obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
 • edukacja;
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Nie oznacza, to jednak, że pracownicy administracyjno-biurowi nie będą wcale objęci obowiązkiem jakichkolwiek szkoleń i instruktaży z zakresu bhp. Należy bowiem pamiętać, że pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, bądź pracownik przenoszony na takie stanowisko, podlega instruktażowi stanowiskowemu.

Przykłady innych sytuacji, w których pracownicy administracyjno-biurowi nie będą bezwzględnie wyłączeni z obowiązku odbycia szkolenia okresowego bhp, to:

 • przypadki, kiedy to kategoria ryzyka ich pracodawcy, ulegnie zmianie. W razie wystąpienia wyższych wartości ww. wskaźników w danej grupie zawodowej, skutkującego zmianą kategorii ryzyka na wyższą niż trzecia, pracownicy administracyjno-biurowi będą zobowiązani odbyć szkolenie okresowe;
 • okoliczności, w których rodzaj przeważającej działalności zakładu w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka. W takim przypadku pracodawca będzie zobligowany do zapewnienia szkolenia okresowego bhp omawianej grupie zawodowej pracowników, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Służba bhp

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r., pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp mógł sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 • zatrudnia do 10 pracowników albo
 • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Od 1 stycznia 2019 r. limit 20 pracowników zostanie podniesiony do 50. Wskutek tego, zadania służby bhp będzie mógł pełnić pracodawca zatrudniający do 50 pracowników. Będzie tak pod warunkiem, że został zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka i ukończył szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Źródło: Infor.pl

Udostępnij ten post

Dodaj Komentarz

2 comments on “Zmiany w BHP od 1 stycznia 2019 roku

Zbigniew

Nie wyrazisty niżej podany akapit:
„Pracodawcy od 1 stycznia 2019 r. będą przeprowadzać mniej szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Ponadto zadania służby bhp będzie mógł pełnić pracodawca zatrudniający do 50 pracowników. Dotyczyć to będzie przedsiębiorców, którzy ukończyli szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp i zostali zakwalifikowani do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.”
Co to ma znaczyć „będą przeprowadzać mniej szkoleń okresowych” Moim zdaniem chyba wcale, jeżeli nie będzie przekroczona trzecia grupa kategoria ryzyka. Ponadto pracodawcy po uprzednim przeszkoleniu okresowym bhp mogą przeprowadzać szkolenia bhp we własnym zakresie. Jest to krzywdzące w stosunku do behapowców tzw. kursowych co mają wieloletnią praktykę prowadzenia działalności w zakresie bhp. Pytam: a kto w tym przypadku jest lepszym wykładowcą pracodawca czy ten behapowiec kursowy?. Z powyższego wynika, że przepisy obecnie są nie precyzyjne i mylące.

Katarzyna

czy okresowe szkolenie BHP na stanowisku administracyjno biurowym które odbyło się w sierpniu 2018 jest ważne 5 lat czy może już 6 lat ?

Comments are closed for this post !!

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy