Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

BHP – Gdzie zaczyna się droga z pracy?


bhp-wypadek

Gdzie zaczyna się droga z pracy, podczas której wypadek nie uprawnia do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

PROBLEM

Uległam wypadkowi na schodach budynku, gdzie znajduje się moje biuro. ZUS uznał jednak, że to nie wypadek przy pracy, a wypadek w drodze do pracy i odmówił mi prawa do podwyższonego zasiłku chorobowego i jednorazowego odszkodowania. Zdaniem ZUS w momencie wypadku zakończyłam już wykonywanie obowiązków przypadających w tym dniu i dlatego zdarzenie na schodach należy uznać za „drogę z pracy”. Czy miał rację?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA

Przepisy ubezpieczeń społecznych odróżniają wypadek przy pracy od wypadku w drodze do lub z pracy. Tylko ten pierwszy daje prawo do podwyższonych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, zaś drugi tylko pewne uprawnienia określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

wypadek-telepracaZgodnie z art. 57b ust. 1 tej ustawy wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Problematyczne okazuje się określenie momentu, kiedy zaczyna się droga z pracy lub kończy droga do pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 listopada 2014 r., sygn akt I UK 120/14, uznał, że droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (zamknięcia drzwi domu) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy. Z kolei droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (mieszkania) pracownika.

Za wypadki przy pracy można uznać takie zdarzenia, które pozostają z nią w związku miejscowym, czasowym bądź funkcjonalnym. Czynność zaś przemieszczania się pracownika do wyjścia z zakładu pracy po zakończeniu wykonywania obowiązków pracowniczych pozostaje w związku miejscowym, czasowym i funkcjonalnym z wykonywaniem przez niego zwykłych czynności pracowniczych.

Sąd w podobnym przypadku uznał, że wypadek na schodach jest wypadkiem przy pracy, a to daje prawo do odpowiednich świadczeń.

Warto więc także w opisywanej sytuacji złożyć odwołanie od decyzji ZUS, z dużym prawdopodobieństwem zostanie ono uwzględnione

Autor: Anna Kwiatkowska

ekspert ubezpieczeń społecznych

Artykuł pochodzi z: Dziennika Gazeta Prawna

PODSTAWA PRAWNA

art. 57b ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 794)

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum