Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

BHP – Gdzie zaczyna się droga z pracy?


bhp-wypadek

Gdzie zaczyna się droga z pracy, podczas której wypadek nie uprawnia do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

 

PROBLEM

Uległam wypadkowi na schodach budynku, gdzie znajduje się moje biuro. ZUS uznał jednak, że to nie wypadek przy pracy, a wypadek w drodze do pracy i odmówił mi prawa do podwyższonego zasiłku chorobowego i jednorazowego odszkodowania. Zdaniem ZUS w momencie wypadku zakończyłam już wykonywanie obowiązków przypadających w tym dniu i dlatego zdarzenie na schodach należy uznać za „drogę z pracy”. Czy miał rację?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA

Przepisy ubezpieczeń społecznych odróżniają wypadek przy pracy od wypadku w drodze do lub z pracy. Tylko ten pierwszy daje prawo do podwyższonych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, zaś drugi tylko pewne uprawnienia określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

wypadek-telepracaZgodnie z art. 57b ust. 1 tej ustawy wypadek w drodze do pracy lub z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Problematyczne okazuje się określenie momentu, kiedy zaczyna się droga z pracy lub kończy droga do pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 listopada 2014 r., sygn akt I UK 120/14, uznał, że droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (zamknięcia drzwi domu) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy. Z kolei droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (mieszkania) pracownika.

Za wypadki przy pracy można uznać takie zdarzenia, które pozostają z nią w związku miejscowym, czasowym bądź funkcjonalnym. Czynność zaś przemieszczania się pracownika do wyjścia z zakładu pracy po zakończeniu wykonywania obowiązków pracowniczych pozostaje w związku miejscowym, czasowym i funkcjonalnym z wykonywaniem przez niego zwykłych czynności pracowniczych.

Sąd w podobnym przypadku uznał, że wypadek na schodach jest wypadkiem przy pracy, a to daje prawo do odpowiednich świadczeń.

Warto więc także w opisywanej sytuacji złożyć odwołanie od decyzji ZUS, z dużym prawdopodobieństwem zostanie ono uwzględnione

Autor: Anna Kwiatkowska

ekspert ubezpieczeń społecznych

Artykuł pochodzi z: Dziennika Gazeta Prawna

PODSTAWA PRAWNA

art. 57b ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 794)

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy