Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

BHP w praktyce – Pracodawca ustala kwotę refundacji szkieł kontaktowych


Szkolenie bhp

Nasz pracownik zwrócił się z wnioskiem o refundację zakupu soczewek kontaktowych. Jaką kwotę powinniśmy mu wypłacić?

 

Zasady refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze mogą być określone zarówno w regulaminie pracy (np. w jego załączniku), jak i w dowolnym innym wewnętrznym akcie prawnym (zarządzeniu, decyzji itp.). Zasady te powinny określać zarówno kwotę refundacji, jak i tryb ubiegania się o to świadczenie oraz wypłatę. Natomiast ustalona przez pracodawcę kwota refundacji soczewek kontaktowych powinna po prostu umożliwić pracownikowi ich zakup. 

Taki wniosek można wysnuć po analizie rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z jego par. 8 ust. 2 pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. 

Ubiegłoroczna nowelizacja rozporządzenia uzupełniła ten przepis o szkła kontaktowe, o które od lat zabiegało wielu pracowników, dla których z różnych względów wygodniejsze było stosowanie soczewek. Ze względu na to, że powyższy przepis jest bardzo ogólny, szczegółowe zasady dotyczące refundacji soczewek pracodawca powinien określić w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.). 

Wysokość refundacji szkieł kontaktowych powinna być oszacowana na podstawie wartości rynkowych. Tym samym pracodawca powinien ustalić, ile przeciętnie kosztują takie szkła do stosowania w danym okresie (np. miesięcznym, rocznym itp.) i od tego uzależnić wysokość refundowanej kwoty. Na rynku są różne rodzaje takich soczewek (dzienne, tygodniowe, dwutygodniowe itp.), a ich ceny są także różne. Jednak, podobnie jak w przypadku okularów, pracodawca nie musi wybierać tych najdroższych. 

Pracodawca może również ustalić dwie kwoty refundacji: dla tradycyjnych okularów i dla szkieł kontaktowych, i dokonywać ich refundacji cyklicznie (np. raz na dwa lata) albo jednorazowo.

Autor: Maciej Ambroziewicz

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Podstawa prawna

par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2367).

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ulotka
ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy