Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Podpisano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń


porpłacowekm

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Warszawie podpisano porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

 

Przypomnijmy, że w dniu 12 marca 2024 r, zostało zawarte porozumienie zgodnie, z którym od 1 kwietnia 2024 r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń w wysokości 500,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika wg. stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 lipca 2024 r., 250,00 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 31 marca 2024 r. Pisaliśmy o tym tutaj …

Po przeprowadzonej dyskusji związki zawodowe przedstawiły ostateczne wspólne stanowisko proponując wprowadzenie, od dnia 1 lipca 2024 r. podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki według stanu zatrudnienia na dzień 31 marca 2024 r., w wysokości 200 zł do uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika oraz pozostałe 50 zł przeznaczyć do podziału w każdej grupie zawodowej. Ustalono że kwota podwyżki nie może przekroczyć 300 zł do uposażenia zasadniczego pracownika.

Ponadto strona społeczna zgłosiła wniosek, aby pracownikom, od których Pracodawca wykupił urlop dodatkowy został utrzymany dodatek do wynagrodzenia zasadniczego z tego tytułu zgodnie z treścią Załącznika 1, pkt. 5 Porozumienia z dnia 11 lutego 2015 r.

Pracodawca zaakceptował propozycję związków zawodowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący OZZPT MOZ w Warszawie.

Opracował: Piotr Rykowski

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ulotka
ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy