Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Kategoria: Prawo pracy


OPZZ przygotował projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, który zakłada likwidację zasady wygasania świadczeń. Dokument został skierowany do Rady Dialogu Społecznego. W myśl tego projektu, prawo do emerytury pomostowej miałyby wszystkie osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym Read more…


Mobbing – stosownie do definicji zawartej w Kodeksie pracy – to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na Read more…


Dodatek za pracę w porze nocnej Na mocy art. 1518 § 1 k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia – wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w porze Read more…


W związku z ogłoszeniem wyższej kwoty minimalnego uposażenia od nowego roku wzrosły najniższe świadczenia chorobowe, Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach Read more…


Wraz z podwyższeniem minimalnej pensji wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, którą wprowadzono od 1 stycznia 2017 roku. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, Od 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa dla przyjmującego zlecenie Read more…


Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Na jej wysokość mają wpływ koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy. Składki ubezpieczeniowe są finansowane częściowo przez pracownika i w części przez pracodawcę. Dla ustalenia wysokości Read more…


Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrosła z 2000 zł do 2100 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie będzie zatem wyższe o 100 zł, czyli Read more…

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy