Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Jak odliczyć ulgę na związki zawodowe? W 2024 roku możesz odliczyć 840 zł w zeznaniu PIT


ulgazzwzaw

Ulga na związki zawodowe w rocznym zeznaniu PIT polega na odliczeniu składek członkowskich przez osoby należące do organizacji związkowych. W roku podatkowym 2024, podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok, istnieje możliwość odliczenia tych składek w maksymalnej wysokości 840 zł. To udogodnienie podatkowe dotyczy zarówno osób, które samodzielnie regulują składki, jak i tych, którym składki są potrącane przez płatnika. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

 

Możliwość odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w deklaracji rocznej PIT, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł, wynika z przepisów zawartych w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na czym dokładnie polega to odliczenia i jak możesz je uwzględnić w deklaracji podatkowej PIT?

 

Kto może odliczyć składkę na związki zawodowe?

W przypadku gdy należysz do związków zawodowych oraz w 2023 r. zapłaciłeś składki członkowskie z tytułu przynależności do tej organizacji, to możesz je odliczyć składając roczne zeznanie podatkowe PIT w 2024 roku. Możesz to zrobić niezależnie od tego, czy składki te opłaciłeś samodzielnie, czy z Twoich dochodów potrącał je płatnik (np. zakład pracy). Ważne, że Ty je sfinansowałeś.

Możesz odliczyć tylko te składki, które masz udokumentowane. Jeśli samodzielnie wpłacałeś składki, musisz posiadać dowód, z którego wynika, ile i komu je zapłaciłeś (nazwa organizacji związkowej) oraz kiedy to zrobiłeś.

Jeśli składki potrącał z Twojego wynagrodzenia zakład pracy, dokumentem tym jest informacja PIT-11 z wypełnioną przez płatnika poz. 123.

W rocznej deklaracji PIT możesz odliczyć składki faktycznie zapłacone, przy czym nie więcej niż 840 zł.

Ważne! Ulga ta dostępna jest dla podatników, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie będą mogły z niej skorzystać osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

 

Gdzie wpisać ulgę na związki zawodowe?

Rozliczenia ulgi na związki zawodowe dokonuje się w załączniku PIT/O, który jest załącznikiem do zeznań takich jak PIT-28, PIT-36 czy PIT-37. Do tego celu służą pola nr 37 i 38 w formularzu PIT/O, gdzie wpisuje się inne ulgi, niewymienione wprost w załączniku.

Przy czym wypełniając PIT/O pamiętaj, że możesz odliczyć tylko te wydatki, które:

  • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – wyjątek stanowią darowizny przekazane na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, o których mowa w art. 52zk ust. 3 ustawy PIT,
  • nie zostały wcześniej odliczone, np. jeśli w zeznaniu PIT-37 odliczyłeś ulgę z tytułu wpłat na IKZE, to tych samych wpłat nie możesz ponownie odliczyć w PIT-36L i PIT-28,
  • nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Jeśli odliczyłeś ulgę od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymałeś zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot, doliczasz odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

 

Jakie są warunki dotyczące związków zawodowych i składki związkowej?

Ulga podatkowa na związki zawodowe jest dostępna bez względu na to, czy składki członkowskie dotyczą związku zakładowego czy ponadzakładowego.

Jeżeli natomiast chodzi o składkę związkową opłacaną przez płatnika/pracodawcę, za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, to z przepisów zawartych w art. 331 ustawy o związkach zawodowych wynika, że:

  1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.
  2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.

Autor: Adam Kuchta

Źródło: INFOR.pl

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • art. 331 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy