Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

PKP Intercity S.A. – Związki Zawodowe wszczęły dialog społeczny żądając wzrostu wynagrodzeń


iczima

W dniu 6 lutego br. w Centrali Spółki PKP Intercity S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Tematem spotkania było m.in. wniosek strony społecznej dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Niestety strony nie osiągnęły porozumienia.

 

W dniu 24 stycznia 2024 roku 11 organizacji związkowych złożyło w Centrali PKP Intercity S.A.  wniosek o:

  1. Wdrożenie z dniem 01 lutego 2024 roku podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników PKP Intercity S.A. wynagradzanych zgodnie z ZUZP, w kwocie 1 000,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego.
  2. Proporcjonalną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP, a wynagradzanych na podstawie wskaźnika.

Oryginalną treść ww. wniosku znajdziesz tutaj … 

W dniu 6 lutego 2024 r.  odbyło się spotkanie partnerów społecznych dotyczące m.in. ww. wniosku związków zawodowych. Odpowiadając na wniosek strony społecznej Pracodawca oświadczył, że Zarząd Spółki dostrzega potrzebę podniesienia wynagrodzeń, nie w takiej wysokości jak oczekuje strona społeczna, ale gotów jest do podjęcia rozmów. W związku z brakiem przyjętego Planu działalności na rok 2024 Pracodawca wniósł o odroczenie rozmów do czasu jego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą, której posiedzenia jest zaplanowane na 21 lutego 2024 roku, a następnie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, co powinno nastąpić w pierwszej połowie marca br.

Stanowisko Pracodawcy w sprawie wzrostu wynagrodzeń przeczytasz tutaj …

Strona Związkowa wskazała, że wstępne uzgodnienia dotyczące podwyżki wynagrodzeń powinny odbyć się przed opracowaniem rocznego budżetu Spółki, aby wynegocjowane środki mogły zostać w nim uwzględnione. W odpowiedzi przedstawiciel Pracodawcy poinformował stronę społeczną, że aktualny plan budżetu Spółki na rok 2024 został opracowany z uwzględnieniem propozycji zmiany systemu wynagrodzeń.

Nie mogąc osiągnąć porozumienia strona społeczna oświadczyła, że dla pracowników priorytetem są rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w związku z czym z dniem dzisiejszym (06.02.2024 r.) wszczyna dialog społeczny w formie rozmów bezpośrednich w rozumieniu Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity S.A., mający na celu realizacje jej postulatów, wyrażonych w piśmie z 24 stycznia br.

O postępach w rozmowach w ramach dialogu społecznego będziemy Was informować na bieżąco.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowali kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Sebastian Dworak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracowanie: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!
motto

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

Jak załażyć związek zawodowy