Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Działania pracodawcy mające znamiona dyskryminacji


COVID-19 szczepionka

W Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. 9 organizacji związkowych zgłosiło kategoryczny protest wobec działań Pracodawcy mających znamiona dyskryminacji.

 

Podstawą zgłoszonego protestu przez stroną społeczną są działania Pracodawcy skierowane do dużej grupy pracowników zespołu drużyn konduktorskich, którzy zostali wezwani do stawienia się przez kierownictwem pionu handlowego w celu tłumaczenia się z przyczyn przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz nakłaniania ich przez kierownictwo pionu handlowego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

W swoim wystąpieniu związki zawodowe zarzucają Pracodawcy brak równego traktowania przy typowaniu osób skierowanych do stawienia się przed obliczem kierownictwa pionu handlowego. Strona społeczna uważa, że działania Pracodawcy są niezgodne z prawem, dyskryminujące, poniżające i narażające pracowników na niepotrzebny stres. 

Czas na stawienie się przed komisją kierownictwa pionu handlowego zaliczany jest pracownikom do czasu pracy. W związku z powyższym zasadne jest pytanie, które zadają związki zawodowe dotyczące źródła finansowania godzin nadliczbowych, które powstaną z tej przyczyny gdyż dotyczy to grupy ponad 60 osób.

Partnerzy społeczni chcą również poznać podstawę prawną na podstawie, której Pracodawca neguje poprawność wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich sugerując, że choroba pracowników była symulowana.

W proteście związki zawodowe wnioskują do Pracodawcy o podanie podstawy prawnej, która uprawnia Pracodawcę do wymuszania na pracownikach poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 posuwając się do szantażu, że jeżeli pracownicy nie poddadzą się szczepieniu to w przyszłości Pracodawca nie wyznaczy stref ochronnych w pociągach uruchamianych przez Spółkę.

Mając na uwadze bezprawność działań Pracodawcy strona społeczna wystąpiła z wnioskiem o natychmiastowe zaprzestanie działań Pracodawcy naruszających obowiązujące przepisy prawa. Związki zawodowe oczekują od Pracodawcy udzielenia szczegółowych informacji w ww. sprawach w terminie pilnym. Treść odpowiedzi pracodawcy opublikujemy bezpośrednio po jej otrzymaniu.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu protest podpisał kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Zapisz się do naszego newslettera

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy