Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

Koleje Mazowieckie – Spotkanie partnerów społecznych


Koleje Mazowieckie - negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń przerwane przez Pracodawcę

16 września w Warszawie odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników Związkami Zawodowymi w sprawie określenia obszarów działań wymagających współpracy partnerów społecznych.

 

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z:

 1. Chronometrażem czasu pracy rewidentów – uzgodniono, że zespół zadaniowy zostanie powołany po zakończeniu prac zespołów powołanych do uproszczenia siatki wynagrodzeń. Zespół zadaniowy będzie pracował na materiałach przygotowanych przez wcześniejsze zespoły ds. chronometrażu. Ponadto strona społeczna wniosła, aby w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia do eksploatacji nowego taboru zawsze były dokonywane pomiary czasu pracy niezbędnego do obsługi nowego taboru.
 2. Powołaniem komisji ds. interpretacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – strona społeczna uznała za niezasadne powołanie wyżej wymienionej komisji.
 3. Zmianami w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  – Pracodawca zaproponował zorganizowanie oddzielnego spotkania w całości poświęconego zmianom w ww. Regulaminie.
 4. Zmianami w Taryfikatorze stanowisk pracy.
 5. Możliwościami zatrudnienia pracowników szkolonych na świadectwo maszynisty jako członka drużyny trakcyjnej.
 6. Sposobem wynagradzania drużyn trakcyjnych prowadzących pociągi z prędkością powyżej 130 km/h.
 7. Zmianami w Regulaminie premiowania kierowników pociągu i konduktorów.
 8. Zmianami do Załącznika nr 10 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (odprawy rentowe i emerytalne).
 9. Zasadami stosowania monitoringu.
 10. Regulaminem premiowania Eco-drivingu.
 11. Zmianami do Załącznika nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (tabeli dodatków funkcyjnych).
 12. Dodatkiem za posiłki regeneracyjne.

Strony wspólnie ustaliły, że na najbliższym spotkaniu, które jest planowane na 7 października 2021 roku zostaną omówione zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostaną omówione na spotkaniu, które jest planowane na 14 października 2021 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on telegram
Share on vk
Share on mix
Share on skype
Share on email

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasz profil Facebook

Facebook Pagelike Widget

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum