Logo OZZPT poprawione
Motto:
Twój problem - Naszym problemem
Pamietaj! Razem możemy więcej

Koleje Mazowieckie – Odwołanie posiedzenia komisji socjalnej


zebranie stół ludzie
W spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. doszło do precedensowego wydarzenia, ze względu na nieobecność części przedstawicieli związków zawodowych nie odbyło się posiedzenie komisji socjalnej przyznającej świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 

stół konferencyjnyW dniu 11 lipca 2019 roku, w Spółce „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. Pracodawca był zmuszony do odwołania posiedzenia komisji socjalnej przyznającej świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym pracownicy oczekujący na przyznanie świadczeń z ZFŚS (pożyczki, zapomogi, dofinansowanie do wczasów, wczasów pod gruszą) muszą uzbroić się w cierpliwość,

Powodem odwołania posiedzenia komisji socjalnej był brak kworum. Jest to tym bardziej bulwersujący fakt, iż na ww. posiedzenie komisji nie stawili się przedstawiciele pięciu organizacji związkowych. wśród obecnych zabrakło przedstawicieli:

  • Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w Rzeczypospolitej Polskiej Rady Międzyzakładowej przy „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.;
  • Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Międzyzakładowej Komisji Rejonowej przy ZLK Warszawa;
  • Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce w Sp. „Koleje Mazowieckie-KM” w Warszawie;
  • Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Mazowsza i Podlasia;
  • Związku Zawodowego „Kontra Małopolska” Komisji Międzyzakładowej nr 375.

Przedstawiciele ww. organizacji związkowych zapomnieli o swojej roli oraz o tym że to związek jest dla ludzi a nie ludzie dla związku. Mamy nadzieję że sytuacja ta była incydentalna i już nigdy się nie powtórzy. Niemniej jednak sam fakt wystąpienia takiego zdarzenia świadczy o tym jak władze tych organizacji związkowych traktują swoich członków oraz innych pracowników Spółki.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych i pracodawcy ustalili że następne posiedzenie komisji socjalnej odbędzie się 18 lipca 2019 r. Mam nadzieję że zbierze się kworum i pracownicy czekający na świadczenia z ZFŚS je otrzymają.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu opracuje i zgłosi propozycje zmian do Regulaminu gospodarowania środkami z ZFŚS w celu wyeliminowania takich sytuacji.

Opracował: Sławomir Szopiński

Udostępnij ten post

Polecamy ten portal

poradnik związkowca

Polecamy hosting

Archiwum

ikona

Nasze Motto:

Twój problem, Naszym problemem!
Dołącz do Nas, razem możemy więcej!
OZZPT Twoim Związkiem!

Polecamy ten portal

Szukasz sprawdzonego hostingu

Jak załażyć związek zawodowy